Hantera YouTube-kanaler

Du kan se att ett så kallat varumärkeskonto nämns på din YouTube-kanal, eller se ett nytt konto i kontoväljaren. Det här beror på att kanalen länkades till ett varumärkeskonto under en uppdatering av YouTube som genomfördes nyligen. Lär dig mer om kanaler som migrerats till varumärkeskonton.

Du kan ställa in dina YouTube-kanaler så att de hanteras av bara dig eller av flera personer. Du kan välja ett av följande alternativ för en YouTube-kanal:

  • Länka den till ditt personliga Google-konto: kanalen använder namnet och fotot från ditt Google-konto.
  • Länka den till ett varumärkeskonto: YouTube-kanalen kan använda ett annat namn än det från ditt Google-konto.

Vi rekommenderar att du länkar kanalen till antingen ett varumärkeskonto eller ditt personliga Google-konto. Genom att länka kontona kan du verifiera din kanalidentitet.

Använd ditt Google-konto

Ett Google-konto tillhör bara en person, så det använder ett namn och en identitet för alla tjänster från Google, inklusive eventuella YouTube-kanaler som kontot är länkat till.

koppla google-kontot till YouTube-kanalen

Om du länkar YouTube-kanalen till Google-kontot:

  • Vem kan hantera kanalen? Endast du har åtkomst till YouTube-kanalen och du måste använda ditt Google-konto.
  • Vilket namn och foto visas? YouTube-kanalen använder samma namn och foto som ditt Google-konto (och andra tjänster från Google, som Gmail eller Google Dokument).

Använda ett varumärkeskonto

En YouTube-kanal som är länkad till ett varumärkeskonto kan delas med flera konton.

Om du länkar YouTube-kanalen till ett varumärkeskonto:

  • Vem kan äga och hantera kanalen? Flera Google-konton kan hantera och äga ett varumärkeskonto, och de har också åtkomst till den YouTube-kanal som är länkad till varumärkeskontot. Om du lägger till andra ägare till kanalen kan de vidta alla åtgärder, inklusive ta bort kanalen eller andra ägare.
  • Vilket namn och foto visas? YouTube-kanalen kan ha ett annat namn och foto än det du använder i Google-kontot och andra Google-konton som hanterar kanalen.

Använda varumärkeskonton som hanteras av Google-kontot

Du kan använda ett Google-konto för att hantera flera varumärkeskonton som är länkade till YouTube-kanaler.

Om du länkar YouTube-kanalen till ett varumärkeskonto som enbart hanteras av ditt Google-konto:

  • Vem kan hantera kanalen? Om du har flera YouTube-kanaler som är länkade till varumärkeskonton kan du hantera alla med ett Google-konto utan att behöva logga ut. Läs om hur du växlar mellan kanaler som du hanterar.
  • Vilket namn och foto visas? YouTube-kanalen kan ha ett annat namn och foto än det du använder i Google-kontot och eventuella varumärkeskonton som det hanterar.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
13155380791007862364