Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

YouTube-kanalen beheren

Mogelijk zie je verwijzingen naar een merkaccount op je YouTube-kanaal of zie je een nieuw account in het accountkeuzemenu. Dit is omdat je account tijdens een recente YouTube-update is gekoppeld aan een merkaccount. Meer informatie over kanalen die zijn gemigreerd naar merkaccounts.

Je YouTube-kanalen kunnen door jezelf of door meerdere mensen worden beheerd. Je kunt kiezen uit een van de volgende opties voor een YouTube-kanaal:

  • Koppelen aan je eigen Google-account: het kanaal gebruikt de naam en foto van je Google-account.
  • Koppelen aan een merkaccount: het YouTube-kanaal kan een andere naam gebruiken dan de naam die je in je Google-account gebruikt.

Je Google-account gebruiken

Een Google-account hoort bij één persoon en dus wordt er één naam en identiteit gebruikt voor alle Google-services, ook voor gekoppelde YouTube-kanalen.

Als je je YouTube-kanaal aan je Google-account koppelt:

  • Wie het kanaal kan beheren: alleen jij hebt toegang tot het YouTube-kanaal en je moet je Google-account gebruiken.
  • Welke naam en foto worden gebruikt: het YouTube-kanaal gebruikt dezelfde naam en foto als je Google-account (en de rest van je Google-services, zoals Gmail of Google Documenten).

Een merkaccount gebruiken

Een YouTube-kanaal dat is gekoppeld aan een merkaccount kan worden gedeeld met verschillende accounts.

Als je je YouTube-kanaal koppelt aan een merkaccount:

  • Wie het kanaal kan beheren: meerdere Google-accounts kunnen een merkaccount beheren en er eigenaar van zijn. Deze beheerders hebben ook toegang tot het YouTube-kanaal dat aan het merkaccount is gekoppeld.
  • Welke naam en foto worden gebruikt: voor het YouTube-kanaal kun je een andere naam en foto gebruiken dan voor je Google-account en de Google-accounts van de andere beheerders.

Merkaccounts die worden beheerd door je Google-account gebruiken

Je kunt één Google-account gebruiken om meerdere merkaccounts te beheren die zijn gekoppeld aan je YouTube-kanalen.

Als je je YouTube-kanaal koppelt aan een merkaccount dat alleen door jouw Google-account wordt beheerd:

  • Wie het account kan beheren: als er meerdere YouTube-kanalen zijn gekoppeld aan merkaccounts, kun je ze allemaal beheren met één Google-account, zonder dat je hoeft uit te loggen. Lees hoe je kunt schakelen tussen kanalen die je beheert.
  • Welke naam en foto worden gebruikt: voor het YouTube-kanaal kun je een andere naam en foto gebruiken dan voor je Google-account en de merkaccounts die worden beheerd.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?