ניהול ערוצי YouTube

ייתכן שתראו בערוץ YouTube שלכם אזכורים חדשים ל'חשבון מותג', או שבמסך המעבר בין החשבונות יופיע חשבון חדש. הסיבה לכך היא שהערוץ חובר לחשבון המותג במהלך אחד העדכונים האחרונים של YouTube. מידע נוסף על ערוצים שהועברו לחשבונות מותג.

ניתן להגדיר את ניהול הערוצים ב-YouTube כך שרק אתם תנהלו אותם, או שכמה אנשים יוכלו לנהל אותם. תוכלו לבחור באחת מהאפשרויות הבאות לניהול ערוץ YouTube:

  • חיבור לחשבון Google אישי: בערוץ יתבצע שימוש בשם ובתמונה של חשבון Google שלכם.
  • חיבור לחשבון מותג: אפשר להשתמש בערוץ YouTube בשם שונה מהשם שאתם משתמשים בו בחשבון Google.

שימוש בחשבון Google

חשבון Google מיועד רק לאדם אחד, ולכן מתבצע שימוש רק בשם אחד ובזהות אחת בכל שירותי Google, כולל כל ערוץ YouTube שמחובר לחשבון.

אם מחברים ערוץ YouTube לחשבון Google:

  • מי יוכל לנהל את הערוץ? רק אתם תוכלו לגשת לערוץ, ויהיה עליכם להשתמש בחשבון Google שלכם.
  • איזה שם ואיזו תמונה יוצגו? בערוץ YouTube יתבצע שימוש בשם ובתמונה שהוגדרו בחשבון Google (עיקרון זה חל גם על שירותי Google אחרים, למשל Gmail או Google Docs).

שימוש בחשבון מותג

אם ערוץ YouTube מחובר לחשבון מותג, מספר חשבונות יוכלו לגשת לחשבון המותג.

אם ערוץ YouTube מחובר לחשבון מותג:

  • מי יוכל לנהל את הערוץ, ומי יהיו הבעלים? מספר חשבונות Google יכולים להיות הבעלים של חשבון מותג ולנהל אותו. כל אחד מהמנהלים ומהבעלים יוכל לגשת לחשבון YouTube שמחובר לחשבון המותג. אם תוסיפו עוד בעלים לערוץ, הם יוכלו לבצע את כל הפעולות בערוץ, כולל מחיקתו וכן הסרה של בעלים אחרים.
  • איזה שם ואיזו תמונה יוצגו? תוכלו להשתמש בערוץ YouTube בשם ובתמונה שונים מאלה שהוגדרו בחשבון Google שלכם או בכל אחד מחשבונות Google של המנהלים.

שימוש בחשבונות מותג שמנוהלים באמצעות חשבון Google

תוכלו להשתמש בחשבון Google אחד כדי לנהל מספר חשבונות מותג שמחוברים לערוצי YouTube.

אם מחברים את ערוץ YouTube לחשבון מותג שמנוהל רק על ידי חשבון Google שלכם:

  • מי יוכל לנהל את הערוץ? אם יש לכם מספר ערוצי YouTube שמחוברים לחשבונות מותג, אפשר לנהל את כולם באמצעות חשבון Google אחד, בלי לצאת ממנו. למידע נוסף על המעבר בין הערוצים שאתם מנהלים.
  • איזה שם ואיזו תמונה יוצגו? אפשר להשתמש בערוץ YouTube בשם ובתמונה שונים מאלה שהוגדרו בחשבון Google שלכם או בכל אחד מחשבונות המותג שמנוהלים באמצעותו.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?