Διαχείριση καναλιών YouTube

Μπορεί να δείτε νέες αναφορές για "λογαριασμό επωνυμίας" στο κανάλι σας στο YouTube ή να δείτε έναν νέο λογαριασμό στην εναλλαγή λογαριασμών. Αυτό συμβαίνει επειδή το κανάλι σας συνδέθηκε με έναν λογαριασμό επωνυμίας κατά τη διάρκεια πρόσφατης ενημέρωσης του YouTube. Μάθετε περισσότερα για τα κανάλια που μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς επωνυμίας.

Μπορείτε να επιλέξετε η διαχείριση των καναλιών σας στο YouTube να γίνεται μόνο από εσάς ή από πολλά άτομα. Για κάθε κανάλι YouTube, μπορείτε να ορίσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Σύνδεση με προσωπικό Λογαριασμό Google: Το κανάλι σας θα χρησιμοποιεί το όνομα και τη φωτογραφία του Λογαριασμού σας Google.
  • Σύνδεση με Λογαριασμό επωνυμίας: Το κανάλι YouTube μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο όνομα από αυτό που χρησιμοποιείτε στον Λογαριασμό Google.

Χρήση του δικού σας Λογαριασμού Google

Κάθε Λογαριασμός Google αντιστοιχεί σε ένα μόνο πρόσωπο, συνεπώς χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα και την ίδια ταυτότητα σε όλες τις υπηρεσίες της Google, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού YouTube που είναι συνδεδεμένο μαζί του.

Αν συνδέσετε το κανάλι σας YouTube με το Λογαριασμό Google:

  • Ποιος μπορεί να διαχειρίζεται το κανάλι: Μόνο εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο κανάλι YouTube και πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας Λογαριασμό Google.
  • Ποιο όνομα και ποια φωτογραφία εμφανίζονται: Το κανάλι YouTube χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα και τη φωτογραφία με το δικό σας Λογαριασμό Google (και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Google, όπως το Gmail ή τα Έγγραφα Google).

Χρήση Λογαριασμού επωνυμίας

Ένα κανάλι YouTube που είναι συνδεδεμένο με έναν Λογαριασμό επωνυμίας μπορεί να μοιράζεται σε πολλούς λογαριασμούς.

Αν συνδέσετε το κανάλι σας στο YouTube με έναν Λογαριασμό επωνυμίας:

  • Ποιος μπορεί να διαχειρίζεται και να είναι κάτοχος του καναλιού: Πολλοί Λογαριασμοί Google μπορούν να διαχειρίζονται και να είναι κάτοχοι ενός Λογαριασμού επωνυμίας, ενώ οποιοσδήποτε από αυτούς τους διαχειριστές και κατόχους μπορεί να έχει επίσης πρόσβαση στο κανάλι YouTube που είναι συνδεδεμένο με τον Λογαριασμό επωνυμίας. Αν προσθέσετε άλλους κατόχους στο κανάλι, θα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, όπως να διαγράψουν το κανάλι και να καταργήσουν άλλους κατόχους.
  • Ποιο όνομα και ποια φωτογραφία εμφανίζονται: Το κανάλι YouTube μπορεί να έχει διαφορετικό όνομα και διαφορετική φωτογραφία από τον δικό σας Λογαριασμό Google και από τον Λογαριασμό Google οποιουδήποτε διαχειριστή.

Χρήση Λογαριασμών επωνυμίας που διαχειρίζεστε από τον Λογαριασμό Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μόνο Λογαριασμό Google για να διαχειριστείτε πολλούς Λογαριασμούς επωνυμίας που είναι συνδεδεμένοι με κανάλια YouTube.

Αν συνδέσετε το κανάλι σας στο YouTube με έναν Λογαριασμό επωνυμίας, θα το διαχειρίζεται μόνο ο Λογαριασμός σας Google.

  • Ποιος μπορεί να διαχειρίζεται το κανάλι: Αν έχετε πολλά κανάλια YouTube που είναι συνδεδεμένα με Λογαριασμούς επωνυμίας, μπορείτε να τα διαχειρίζεστε όλα μέσω ενός Λογαριασμού Google χωρίς να αποσυνδέεστε. Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των καναλιών που διαχειρίζεστε.
  • Ποιο όνομα και ποια φωτογραφία εμφανίζονται: Το κανάλι YouTube μπορεί να έχει διαφορετικό όνομα και διαφορετική φωτογραφία από τον δικό σας Λογαριασμό Google και από οποιονδήποτε Λογαριασμό επωνυμίας που διαχειρίζεται ο λογαριασμός.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
59
false