Ändra kanalägare och kanalansvariga med ett varumärkeskonto

 
Det är kanalägarens ansvar att bara ge betrodda användare åtkomst. På så sätt undviker du problem med kanalhanteringen.

Med kanalbehörigheter kan du ge andra användare åtkomst till din kanal via specifika roller. När du tilldelar rollerna kan du välja rätt åtkomstnivå. Genom att övergå till kanalbehörigheter förhindrar du säkerhetsrisker som lösenordsdelning, samtidigt som andra integritetsproblem minimeras.

Om en YouTube-kanal är länkad till ett varumärkeskonto kan flera medlemmar hantera kanalen från sina Google-konton. Du behöver inget separat användarnamn eller lösenord för att hantera YouTube-kanaler med ett varumärkeskonto. Varumärkeskontot kan länkas till en YouTube-kanal men inte till andra Google-tjänster.

Börja med att kontrollera om kanalen redan är länkad till ett varumärkeskonto. Om den inte är det kan du ändra kanalansvariga, men inte ägare. Om du vill överföra kanalägarskap kan du konvertera till ett varumärkeskonto genom att ta bort alla roller i behörighetsinställningen.

Felsöka problem med att lägga till roller i varumärkeskonton

Vi rekommenderar att använda kanalbehörigheter för att hantera användaråtkomst till din kanal.

Om du behöver använda roller i varumärkeskontot (rekommenderas inte) och har problem med att lägga till andra kan du behöva välja bort kanalbehörigheter och välja att delta igen senare. För att byta tillbaka till varumärkeskontot måste du bjuda in alla till varumärkeskontot igen.

Om du vill välja bort behörigheter klickar du på Vill du välja bort behörigheter i YouTube Studio? under Inställningar följt av Behörigheter i YouTube Studio. Läs mer om hur du väljer bort kanalbehörigheter.

Visa eller lägg till roller i ditt varumärkeskonto

Använd bara roller i varumärkeskontot om det behövs. Det är viktigt att ge användarna rätt åtkomstnivå för att undvika säkerhetsproblem. Undvik osäkra metoder som att dela lösenord.  

Det är kanalägarens ansvar att känna till ägaruppgifterna för varumärkeskontot. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar behörigheter för varumärkeskontot för att bibehålla kontosäkerheten.

Så här tar du reda på vem som hanterar varumärkeskontot:

 1. Öppna avsnittet Varumärkeskonton i Google-kontot.
 2. Välj konto under Dina varumärkeskonton.
 3. Välj Hantera behörigheter. En lista med personer som kan hantera kontot visas, inklusive ägare.

Så här bjuder du in nya personer till varumärkeskontot:

 1. Om du vill bjuda in någon ny väljer du Bjud in nya användare Bjud in nya användare.
 2. Ange de nya användarnas e-postadresser.
 3. Under namnet på en person väljer du den personens roll:
  1. Ägare har de största befogenheterna och avgör vilka som får hantera kontot. Varje konto måste ha en primär ägare.
  2. Ansvariga kan använda tjänster från Google som har stöd för varumärkeskonton (till exempel att dela foton på Google Foto eller lägga upp videor på YouTube).
  3. Kommunikationsansvariga kan göra samma saker som ansvariga utom att använda YouTube.
 4. Tryck på Bjud in följt av Klar.

De inbjudna personerna får ett e-postmeddelande där de kan tacka ja till inbjudan.

Ange dig själv som primär ägare av varumärkeskontot

Som ägare av ett varumärkeskonto kan du ange att du är primär ägare av varumärkeskontot. För att kunna göra det måste du ha varit ägare i minst sju dagar. Om villkoret inte är uppfyllt visas ett felmeddelande.

Utöver att ha en primär ägare till varumärkeskontot rekommenderar vi att du har minst en annan ägare med koppling till varumärkeskontot.

Om du inte kan utse en ny primär ägare måste du kontrollera att du har valt bort kanalbehörigheter. Ansvariga kan inte ändra rollen för primär ägare.

 1. Öppna avsnittet Varumärkeskonton i Google-kontot.
 2. Välj konto under Dina varumärkeskonton.
 3. Klicka på Hantera behörigheter.
 4. Hitta ditt namn i listan.
  • Tips! Om du inte hittar ditt namn måste du läggas till som ägare av en annan kanalägare. Försök igen från steg 1 när du har accepterat inbjudan och vänta i sju dagar.
 5. Klicka på nedåtpilen bredvid personens namn följt av Primär ägare följt av Överför.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny