ภาพรวมการจัดการสิทธิ์ของ YouTube

 

ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ YouTube ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่

  • ระบบการจัดการสิทธิ์ของ YouTube ระบุเจ้าของและผู้ดูแลระบบของทรัพย์สินทางปัญญา และระบุนโยบายที่ใช้ในการบังคับใช้สิทธิ์ของคุณ

  • Content ID จะสแกนวิดีโอ YouTube เพื่อหาเนื้อหาที่ตรงกับทรัพย์สินทางปัญญาของคุณและใช้นโยบายสิทธิ์ที่กำหนดไว้กับวิดีโอดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

  • วิดีโอ YouTube คือตัวแทนสาธารณะในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ (ไม่บังคับ) ซึ่งแสดงต่อผู้ใช้บน youtube.com

เมื่อคุณอัปโหลดทรัพย์สินทางปัญญาไปยัง YouTube คุณต้องสร้างตัวแทนในองค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี้แยกกัน กล่าวคือ ทรัพย์สินทางปัญญา 1 รายการจะมีตัวแทนสูงสุด 3 ส่วนในระบบ YouTube ดังนี้

  • เนื้อหา คือตัวแทนทรัพย์สินทางปัญญาในระบบการจัดการสิทธิ์ โดยคุณเป็นผู้ระบุการเป็นเจ้าของและข้อมูลสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา

  • ข้อมูลอ้างอิง คือตัวแทนของทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการจับคู่ Content ID โดยคุณเป็นผู้กำหนดไฟล์สื่อดิจิทัลที่จะให้ Content ID เปรียบเทียบกับเนื้อหาวิดีโอที่อัปโหลด

  • วิดีโอคือตัวแทนทรัพย์สินทางปัญญาบน youtube.com ข้อมูลเมตาของวิดีโอจะอธิบายเนื้อหาและกำหนดการแสดงวิดีโอบน youtube.com โดยวิดีโอดังกล่าวจะใช้ไฟล์สื่อเดียวกันเป็นข้อมูลอ้างอิง

เนื้อหาคือหัวใจของระบบโดยถือเป็นส่วนหลักที่เชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ คุณต้องสร้างเนื้อหาสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาทุกรายการโดยไม่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลอ้างอิงและวิดีโอทุกครั้ง

เนื้อหาจะเชื่อมโยงกับข้อมูลอ้างอิงได้มากกว่า 1 รายการ ตัวอย่างเช่น เนื้อหาภาพยนตร์อาจมีข้อมูลอ้างอิงแยกโดยมีสัดส่วนภาพ 16:9 และ 4:3

คุณลิงก์วิดีโอกับเนื้อหาโดยการอ้างสิทธิ์วิดีโอในนามของเนื้อหาได้ คุณจะอ้างสิทธิ์วิดีโอที่อัปโหลดและอาจอ้างสิทธิ์วิดีโอของผู้ใช้รายอื่นได้หากมีเนื้อหาที่ตรงกับเนื้อหาของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสร้างข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น

  • การเป็นเจ้าของ ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเนื้อหาหรือกลุ่มเนื้อหา เช่น เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาที่มีเจ้าของ และเขตแดนที่เนื้อหานั้นมีเจ้าของ โดยคุณจะใช้การเป็นเจ้าของเพื่อประกาศว่าใครคือเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณ

  • นโยบายสิทธิ์ กำหนดเงื่อนไขและกฎสำหรับการสร้างรายได้จากวิดีโอที่อ้างสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดนโยบายที่แสดงโฆษณาแก่ผู้ชมในสหรัฐอเมริกา แต่เลือกติดตามเฉพาะผู้ชมที่อื่นทั่วโลกได้ โดยคุณจะเป็นผู้เชื่อมโยงนโยบายกับเนื้อหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false