Prieskumy vplyvu na značku

Tieto pravidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri zaručení pozitívneho dojmu používateľov prieskumov vplyvu na značku. Pravidlá pravidelne kontrolujte, môžu sa zmeniť.

Všetky prieskumy vplyvu na značku musia spĺňať naše pravidlá pre reklamy a programové pravidlá. Prieskumy vplyvu na značku nemôžete používať na zbieranie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb.

Navyše podľa nášho vlastného úsudku nepovoľujeme otázky týkajúce sa citlivých tém uvedených nižšie:

 • demografické informácie,
 • sexuálna orientácia,
 • vek,
 • rasa,
 • rušivý alebo nevkusný obsah alebo obsah pre dospelých,
 • nenávistné a netolerantné výroky,
 • vulgárny jazyk,
 • iný nevhodný obsah.

Obmedzenia týkajúce sa citlivých kategórií prieskumov vplyvu na značku

Prostredníctvom prieskumov vplyvu na značku nemôžete zbierať spätnú väzbu divákov o citlivých témach. Na účely týchto pravidiel sa za citlivé údaje, okrem iných, považujú:

 • záujem o aktivity pre dospelých alebo účasť na nich (vrátane zoznamovania pre dospelých, pornografie atď.),
 • sexuálne správanie alebo orientácia,
 • informácie o rase alebo etniku,
 • politická orientácia,
 • členstvo alebo vzťah k odborovým organizáciám,
 • náboženstvo alebo vierovyznanie,
 • finančný stav alebo situácia,
 • informácie o zdravotnom stave,
 • stav dieťaťa do trinásť rokov.

Pre všetky reklamy, ktoré už sú zakázané na základe našich pravidiel pre reklamný obsah na YouTube, je zakázaná aj tvorba prieskumov vplyvu na značku.

Čo sa stane, ak poruším tieto pravidlá?

 • Zakázanie prieskumu: Prieskumy vplyvu na značku, ktoré nedodržujú tieto pravidlá, môžu byť pozastavené. Znamená to, že tieto prieskumy už nebude možné používať s reklamnými kampaňami a tiež nebude možné vytvoriť nové prieskumy.
 • Pozastavenie účtu: Ak dôjde k niekoľkým porušeniam alebo závažnému porušeniu, váš účet Google Ads môže byť pozastavený. Ak by k tomu došlo, všetky reklamy v pozastavenom účte sa prestanú zobrazovať a môže sa stať, že od vás už neprijmeme žiadnu reklamu. Okrem toho môžeme natrvalo pozastaviť aj všetky súvisiace účty a vaše nové účty môžu byť automaticky pozastavené už pri zriaďovaní.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false