Prieskumy vplyvu na značku

Pravidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri zaručení pozitívneho dojmu používateľov prieskumov vplyvu na značku. Pravidlá pravidelne kontrolujte, môžu sa zmeniť.

Všetky prieskumy vplyvu na značku musia spĺňať naše Pravidlá reklamy a Pravidlá programu. Prieskumy vplyvu na značku nemôžete používať na zbieranie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb. Navyše sa nepovoľujú otázky týkajúce sa citlivých tém, ako sú demografické údaje, sexuálna orientácia, vek, rasa alebo otázky, ktoré môžu podľa nás obsahovať znepokojujúci, hanlivý obsah alebo obsah iba pre dospelých, nenávistné a netolerantné výroky, vulgárny jazyk alebo iný nevhodný obsah.

Obmedzenia týkajúce sa citlivých kategórií prieskumov vplyvu na značku

Prostredníctvom prieskumov posilnenia značky nemôžete zbierať spätnú väzbu používateľov týkajúcu sa citlivých tém. Na účely týchto pravidiel sa za citlivé údaje, okrem iných, považujú:

 • záujem o aktivity pre dospelých alebo účasť na nich (vrátane zoznamovania pre dospelých, pornografie atď.),
 • sexuálne správanie alebo orientácia,
 • informácie týkajúce sa rasy alebo etnickej príslušnosti,
 • politická orientácia,
 • členstvo alebo vzťah k odborovým organizáciám,
 • náboženstvo alebo vierovyznanie,
 • finančný stav alebo situácia,
 • informácie o zdravotnom stave,
 • stav dieťaťa do trinásť rokov.

Pre všetky reklamy, ktoré sú už zakázané na základe našich pravidiel pre reklamný obsah na YouTube, je zakázaná aj tvorba prieskumov vplyvu na značku.

Čo sa stane, ak poruším tieto pravidlá?

 • Zakázanie prieskumu: Prieskumy vplyvu na značku, ktoré nedodržujú tieto pravidlá, môžu byť pozastavené. Znamená to, že tieto prieskumy už nebude možné používať s reklamnými kampaňami a tiež nebude možné vytvoriť nové prieskumy.
 • Pozastavenie účtu: Ak máte v účte Google Ads niekoľko porušení alebo vážne porušenie pravidiel, tento účet môže byť pozastavený. Ak by k tomu došlo, všetky reklamy v pozastavenom účte sa prestanú zobrazovať a môže sa stať, že od vás už neprijmeme žiadnu reklamu. Okrem toho môžeme natrvalo pozastaviť aj všetky súvisiace účty a vaše nové účty môžu byť automaticky pozastavené už pri zriaďovaní.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?