Ankiety badające wyniki marki

Zasady tu opisane powstały, by zapewnić bezpieczne i przyjemne korzystanie z naszego serwisu wszystkim osobom, które biorą udział w ankietach badających wyniki marki. Mogą się zmieniać, dlatego od czasu do czasu warto do nich zaglądać.

Ankiety badające wyniki marki muszą być zawsze zgodne z Zasadami dotyczącymi reklam i Zasadami programu. Nie można używać ich do gromadzenia informacji, które umożliwiałyby identyfikację poszczególnych osób. Pytania ankiet nie mogą dotyczyć kwestii delikatnych – na przykład danych demograficznych, orientacji seksualnej, wieku i rasy – ani tematów drastycznych, budzących obrzydzenie lub przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych; nie mogą też zawierać mowy nienawiści, wyrażeń dyskryminujących kogokolwiek, wulgarnych określeń ani innych nieodpowiednich treści. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do oceny, czy pytanie zostanie odrzucone na tej podstawie.

Ograniczenia dotyczące pytań o delikatne kwestie w ankietach badających wyniki marki

Ankiety badające wyniki marki nie mogą służyć do zbierania od użytkowników informacji na delikatne tematy. Przykłady takich informacji obejmują między innymi następujące kategorie:

 • korzystanie z rozrywek dla dorosłych lub zainteresowanie nimi (dotyczy to randek dla dorosłych, pornografii itp.);
 • zachowania seksualne lub orientacja seksualna,
 • informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym,
 • poglądy polityczne,
 • przynależność do związków zawodowych,
 • religia i przekonania religijne;
 • status materialny lub sytuacja finansowa;
 • informacje o stanie zdrowia i historii medycznej;
 • informacje o dzieciach poniżej 13 roku życia.

Ankiet badających wyniki marki nie można też robić na podstawie reklam, których zabraniają Zasady dotyczące reklam w YouTube.

Jakie są skutki naruszenia tych zasad?

 • Wyłączenie ankiet: możemy zawiesić ankiety badające wyniki marki, jeśli nie są zgodne z naszymi zasadami. Oznacza to, że nie będzie można używać ich w kampaniach reklamowych ani tworzyć nowych ankiet.
 • Zawieszenie konta: wielokrotne naruszanie zasad lub ich jednorazowe poważne złamanie może spowodować, że Twoje konto Google Ads zostanie zawieszone. Jeśli do tego dojdzie, wszystkie reklamy na tym koncie zostaną wstrzymane. Możemy też nie przyjmować Twoich reklam w przyszłości. Wszystkie powiązane konta również mogą zostać nieodwracalnie zawieszone, a Twoje nowe konta mogą być automatycznie zawieszane w momencie ich zakładania.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?