Ankiety badające wyniki marki

Zasady te powstały, by zapewnić bezpieczne i przyjemne korzystanie z naszego serwisu wszystkim osobom, które biorą udział w ankietach badających wyniki marki. Zasady mogą się zmieniać, dlatego warto do nich od czasu do czasu zaglądać.

Ankiety badające wyniki marki muszą być zawsze zgodne z Zasadami dotyczącymi reklam i Zasadami programu. Nie można używać ich do gromadzenia informacji, które umożliwiałyby identyfikację poszczególnych osób.

Poza tym nie są dozwolone żadne pytania dotyczące wymienionych poniżej kwestii wrażliwych (zastrzegamy sobie wyłączne prawo do oceny, czy pytanie dotyczy takiej kwestii):

 • dane demograficzne;
 • orientacja seksualna;
 • wiek;
 • rasa;
 • treści drastyczne, budzące obrzydzenie lub przeznaczone wyłącznie dla dorosłych;
 • mowa nienawiści lub wypowiedzi dyskryminujące;
 • wulgarny język;
 • inne nieodpowiednie treści.

Ograniczenia dotyczące pytań o kwestie wrażliwe w ankietach badających wyniki marki

Przeprowadzając ankiety badające wyniki marki, nie można zadawać pytań o tematy wrażliwe. Na potrzeby niniejszych zasad tematy wrażliwe to między innymi:

 • korzystanie z rozrywek dla dorosłych lub zainteresowanie nimi (dotyczy to randek dla dorosłych, pornografii itp.);
 • zachowania seksualne lub orientacja seksualna,
 • informacje o rasie lub pochodzeniu etnicznym;
 • poglądy lub powiązania polityczne;
 • przynależność do związków zawodowych;
 • religia i przekonania religijne;
 • status materialny lub sytuacja finansowa;
 • informacje o stanie zdrowia i historii medycznej;
 • informacje o dzieciach poniżej 13 roku życia.

Ankiet badających wyniki marki nie można też robić na podstawie reklam, których zabraniają Zasady dotyczące reklam w YouTube.

Jakie są skutki naruszenia tych zasad?

 • Wyłączenie ankiet: możemy zawiesić ankiety badające wyniki marki, jeśli nie są zgodne z tymi zasadami. Oznacza to, że nie będzie można używać ich w kampaniach reklamowych ani tworzyć nowych ankiet.
 • Zawieszenie konta: w przypadku kilkukrotnego naruszenia zasad lub jednego poważnego naruszenia konto Google Ads może zostać zawieszone. Jeśli do tego dojdzie, wszystkie reklamy na tym koncie zostaną wstrzymane. Możemy też nie przyjmować Twoich reklam w przyszłości. Wszystkie powiązane konta również mogą zostać nieodwracalnie zawieszone, a Twoje nowe konta mogą być automatycznie zawieszane w momencie ich zakładania.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?