Ankete o učinku robne marke

Ova pravila imaju važnu ulogu u održavanju pozitivnog iskustva za sve korisnike anketa o učinku robne marke. Povremeno provjerite ima li novosti jer se pravila mogu mijenjati.

Sve ankete o učinku robne marke moraju biti u skladu s našim pravilima za oglase i programskim pravilima. Ankete o učinku robne marke ne mogu se upotrebljavati za prikupljanje podataka koji otkrivaju identitet.

Osim toga, prema vlastitom nahođenju možemo ne dopustiti bilo kakva pitanja u vezi s osjetljivim temama navedenim u nastavku:

 • demografski podaci
 • seksualna orijentacija
 • dob
 • rasa
 • sadržaj koji je uznemirujuć, neukusan ili namijenjen za odrasle
 • govor koji širi mržnju ili netoleranciju
 • vulgaran jezik
 • drugi neprikladan sadržaj.

Ograničenja koja se primjenjuju na osjetljive kategorije u anketama o učinku robne marke

Pri upotrebi anketa o učinku robne marke ne smijete prikupljati povratne informacije gledatelja o osjetljivim temama. Prema ovim se pravilima u osjetljive informacije, između ostalog, ubraja sljedeće:

 • interes za aktivnosti za odrasle ili sudjelovanje u njima (što obuhvaća pronalaženje partnera, pornografiju itd.)
 • seksualno ponašanje ili seksualna orijentacija
 • podaci o rasi ili etničkom porijeklu
 • politička uvjerenja
 • članstvo u sindikatu ili povezanost sa sindikatom
 • religija ili vjerska uvjerenja
 • financijsko stanje ili situacija
 • zdravstveni ili medicinski podaci
 • status djeteta mlađeg od 13 godina.

Osim toga, svi oglasi koje već zabranjuju pravila za sadržaj oglasa na YouTubeu zabranjeni su i za izradu anketa o učinku robne marke.

Što će se dogoditi ako prekršim ta pravila?

 • Onemogućavanje ankete: ankete o učinku robne marke koje nisu u skladu s ovim pravilima mogu biti obustavljene. To znači da više nećete moći upotrebljavati te ankete s oglasnim kampanjama i nećete moći izrađivati nove ankete.
 • Obustavljanje računa: u slučaju više prekršaja ili teškog kršenja pravila možemo obustaviti vaš Google Ads račun. U tom se slučaju svi oglasi na obustavljenom računu prestaju prikazivati te prestajemo prihvaćati vaše oglase. Možemo trajno obustaviti i sve povezane račune te automatski obustaviti nove račune prilikom postavljanja.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
59
false