Анкети за измерване на ефекта върху бранда

Тези правила играят важна роля за осигуряването на положителна практическа работа на всички, които използват анкети за измерване на ефекта върху бранда. Преглеждайте ги периодично, тъй като е възможно да се променят.

Всички анкети за измерване на ефекта върху бранда трябва да са в съответствие с Правилата ни за рекламиране и Програмните правила. Не можете да използвате анкети за измерване на ефекта върху бранда, за да събирате информация, позволяваща лично идентифициране.

Освен това по наше усмотрение няма да разрешаваме въпроси, свързани със следните деликатни теми:

 • Демографска информация
 • Сексуална ориентация
 • Възраст
 • Раса
 • Съдържание за пълнолетни или смущаващо/неприятно съдържание
 • Насаждане на омраза или нетолерантност
 • Вулгарен език
 • Друго неподходящо съдържание.

Ограничения за деликатни категории в анкетите за измерване на ефекта върху бранда

Когато използвате анкети за измерване на ефекта върху бранда, не можете да събирате от зрителите отзиви относно деликатни теми. За целите на тези правила поверителната информация включва (наред с всичко останало):

 • интерес или участие в дейности за пълнолетни (включително запознанства за пълнолетни, порнография и т.н.);
 • сексуално поведение или ориентация;
 • информация за расова или етническа принадлежност;
 • политическа принадлежност;
 • членство или принадлежност към профсъюзи;
 • религия или религиозни убеждения;
 • финансово състояние или положение;
 • здравна или медицинска информация;
 • статус на дете под 13 години.

Освен това е забранено създаването на анкети за измерване на ефекта върху бранда за всички реклами, които вече са забранени съгласно правилата за съдържанието на рекламите в YouTube.

Какво се случва, ако наруша тези правила?

 • Деактивиране на анкетите: Анкетите за измерване на ефекта върху бранда, които не спазват тези правила, може да бъдат спрени. Това означава, че тези анкети вече не могат да се използват в рекламни кампании, както и че не могат да се създават нови анкети.
 • Спиране на профила: Ако имате няколко нарушения или сериозно нарушение, профилът ви в Google Ads може да бъде спрян. В този случай всички реклами в него ще спрат да се показват и е възможно вече да не приемаме извършването на рекламна дейност от ваша страна. Може също всички свързани профили да бъдат спрени за постоянно, а новите – автоматично в момента на настройването им.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?