Videon fastnade under uppladdning

Tips för videor som tar lång tid att ladda upp eller som fastnar under uppladdning.

Uppladdningstiden varierar beroende på filens storlek, internetbandbredd och trafikmängd. Det kan ta allt från några minuter till flera timmar. Om det verkar som uppladdningen har fastnat eller om det tar lång tid kan det bero på:

  • Filtyp och storlek: Videons filtyp och videoformat avgör dess storlek. Om du vill att uppladdningen ska gå snabbare kan du koda dina videor i ett av dessa rekommenderade format.
  • Långsam internetanslutning: Kontrollera internetanslutningen genom att söka efter ”hastighetstest för internet” på google.com. Långsam eller instabil internetanslutning är en av huvudorsakerna till långsamma uppladdningar.
  • Mycket uppladdningstrafik: Du kanske laddar upp filer på tider när det är mycket trafik på nätet. Vid vissa tider på dygnet har din internetleverantör extra mycket uppladdningstrafik. Vid de tidpunkterna kan det ta längre tid att ladda upp videor till YouTube. Läs mer om videoprestanda på YouTube.
  • Upplösning: Det tar längre tid att ladda upp videor med högre upplösning. Det tar till exempel längre tid att ladda upp en 4K-video än en 1080p-video.

Om du upplever några av de här problemen rekommenderar vi att du låter uppladdningen till YouTube slutföras.

Fortsätt med en tidigare uppladdning

Om du var tvungen att lämna uppladdningen av någon anledning har du upp till 24 timmar på dig att fortsätta där du slutade. Öppna bara youtube.com/upload igen och välj samma fil från datorn för att fortsätta.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?