Videon fastnade under uppladdning

Tips för videor som tar lång tid att ladda upp eller som fastnar under uppladdning.

Uppladdningstiden varierar beroende på videons format, filstorlek, internetbandbredd och trafikmängd. Det kan ta allt från några minuter till flera timmar. Om du tycker att det tar för lång tid att ladda upp videon, eller om den fastnar under uppladdning, kan det bero på något av följande:

  • Filtyp och storlek: Tänk på att tiden varierar beroende på vilken filtyp du försöker ladda upp och på hur stor filen är, inte bara på videons längd. Videons storlek beror på filtyp och videoformat. Om du vill att uppladdningen ska gå snabbare föreslår vi att du kodar dina videor i ett av dessa rekommenderade format.
  • Långsam internetanslutning: Kontrollera din internetanslutning. En av de vanligaste anledningarna till långa uppladdningstider är långsam eller instabil internetanslutning.
  • Mycket uppladdningstrafik: Du kanske laddar upp filer på tider när det är mycket trafik på nätet. Vid vissa tider på dygnet har din internetleverantör extra mycket uppladdningstrafik. Vid de tidpunkterna kan det ta längre tid att ladda upp videor till YouTube. Läs mer om videoprestanda på YouTube.
  • Upplösning: Det tar längre tid att ladda upp videor med högre upplösning. Det tar till exempel längre tid att ladda upp en 4K-video än en 1080p-video.

Om du upplever några av de här problemen rekommenderar vi att du låter uppladdningen till YouTube slutföras.

Fortsätt med en tidigare uppladdning

Låt inte påbörjade uppladdningar vara förgäves! Om du var tvungen att lämna uppladdningen av någon anledning har du upp till 24 timmar på dig att fortsätta där du slutade. Öppna bara youtube.com/upload igen och välj samma fil från datorn.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?