Video sa počas nahrávania zaseklo

Tipy pre videá, ktoré sa dlho nahrávajú alebo sa počas nahrávania zaseknú.

Dĺžka nahrávania sa líši podľa veľkosti súboru, rýchlosti internetového pripojenia a návštevnosti nahrávania. Nahrávanie môže trvať od niekoľkých minút až po niekoľko hodín. Ak sa vám zdá, že sa nahrávanie zaseklo alebo trvá príliš dlho, môže to byť spôsobené týmto:

  • Typ a veľkosť súboru: Veľkosť videa sa určuje na základe typu súboru a formátu videa. Ak chcete, aby sa súbory nahrávali rýchlejšie, kódujte videá v jednom z týchto odporúčaných formátov.
  • Pomalé internetové pripojenie: Ak chcete skontrolovať internetového pripojenie, vyhľadajte na stránke google.com test rýchlosti internetového pripojenia. Pomalé alebo nestabilné internetové pripojenie je jednou z hlavných príčin pomalého nahrávania.
  • Vysoká návštevnosť nahrávania: Možno nahrávate počas špičky. Počas špičky zaznamenáva poskytovateľ internetových služieb vrchol návštevnosti nahrávania a tak môže nahrávanie na YouTube trvať dlhšie. Prečítajte si viac o výkonnosti videí na YouTube.
  • Rozlíšenie: Videá s vyšším rozlíšením sa nahrávajú dlhšie. Video v rozlíšení 4K sa napríklad bude nahrávať dlhšie ako video v rozlíšení 1080p.

Ak máte niektorý z týchto problémov, odporúčame počkať, kým sa dokončí nahrávanie videa na YouTube.

Pokračovanie v začatom nahrávaní

Ak ste z nejakého dôvodu museli ukončiť nahrávanie, do 24 hodín budete mať možnosť pokračovať tam, kde ste skončili. Ak chcete pokračovať, vráťte sa na youtube.com/upload a vyberte z počítača ten istý súbor.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?