Блокирал видеоклип при качване

Съвети за видеоклипове, качването на които отнема много време или е блокирало.

Времето за качване се различава в зависимост от размера на файла, връзката с интернет и трафика на качване. То може да бъде от няколко минути до няколко часа. Ако качването ви отнема много време или изглежда, че е блокирало, това може да се дължи на следното:

  • Тип и размер на файла: Файловият тип и видеоформатът на клипа ви определят размера му. За да ускорите качването, кодирайте видеоклиповете си в някой от тези препоръчани формати.
  • Бавна връзка с интернет: Потърсете „тест за скоростта на връзката с интернет“ на адрес google.com, за да проверите връзката си. Бавната или нестабилна връзка с интернет е една от основните причини за забавяне на качването.
  • Натоварен трафик на качване: Може би качването се извършва в пикови часове. В такива моменти трафикът на качване, регистриран от доставчика ви на интернет услуги, е много натоварен и качването на видеоклипа ви в YouTube може да отнеме повече време. Научете повече за ефективността на видеоклипа в YouTube.
  • Разделителна способност: Качването на видеоклип с по-висока разделителна способност отнема повече време. Например материал с качество 1080p ще се качи по-бързо от такъв с качество 4K.

Ако имате някой от тези проблеми, препоръчваме ви да изчакате качването на видеоклипа ви в YouTube да приключи.

Продължаване на предходно качване

Ако по някаква причина се наложи да преустановите качването, разполагате с период от 24 часа, за да продължите от мястото, до което то е спряло. За целта отворете отново youtube.com/upload и изберете същия файл от компютъра си.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?