Tạo video khoảnh khắc nổi bật

Khi bạn tạo một sự kiện trực tiếp, các video khoảnh khắc nổi bật có thể giúp bạn chia sẻ phiên bản sự kiện đã chỉnh sửa và ngắn gọn hơn so với lúc phát trực tiếp.

Thêm thẻ đánh dấu sự kiện trực tiếp để dễ dàng tạo video khoảnh khắc nổi bật

Để có thể tạo video khoảnh khắc nổi bật một cách dễ dàng, bạn có thể thêm thẻ đánh dấu vào sự kiện trực tiếp  khi có một khoảnh khắc thú vị diễn ra trong lúc phát trực tiếp. Sau đó, khi bạn tạo video khoảnh khắc nổi bật trong Trình chỉnh sửa YouTube, bạn sẽ thấy các thẻ đánh dấu của sự kiện trực tiếp trên dòng thời gian.

Cách tạo video khoảnh khắc nổi bật

Bạn có thể tạo video khoảnh khắc nổi bật khi đang phát trực tiếp hoặc chỉnh sửa video sau khi phát trực tiếp xong. Nếu tự mình phát trực tiếp (như nhiều người chơi trò chơi hay làm), bạn có thể thêm thẻ đánh dấu trên sự kiện trực tiếp để tham khảo, sau đó tạo video khoảnh khắc nổi bật khi phát trực tiếp xong. Nếu là thành viên trong một nhóm, bạn có thể dễ dàng tạo video khoảnh khắc nổi bật khi đang phát trực tiếp.

  1. Mở YouTube Studio.
  2. Ở góc phía trên bên phải, hãy nhấp vào Tạosau đó Phát trực tiếp.
  3. Nhấp vào mục Phát trực tiếp hoặc Quản lý rồi bắt đầu phát trực tiếp.
  4. Khi có khoảnh khắc thú vị diễn ra, hãy thêm thẻ đánh dấu trên sự kiện trực tiếp bằng cách nhấn vào biểu tượng "Chèn thẻ đánh dấu vào sự kiện trực tiếp"  ở góc trên cùng bên phải.
  5. Ở đầu trang này, hãy nhấp vào biểu tượng "Tạo video khoảnh khắc nổi bật" .
  6. Cắt video: Chọn nội dung mà bạn muốn làm nổi bật. Bạn có thể kéo các thanh điều khiển trên dòng thời gian hoặc chỉnh sửa các dấu thời gian.
  7. Tắt hoặc bật tiếng: Nhấn vào biểu tượng Tắt tiếng .
  8. Nhập tiêu đề, thiết lập chế độ cài đặt về quyền riêng tư và thêm nội dung mô tả cho video.
  9. Nhấp vào Tạo. Hệ thống sẽ tự động xuất bản video của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false
false