Δημιουργία κλιπ με τις καλύτερες στιγμές

 

Τα εργαλεία ζωντανής ροής στην Κλασική προβολή θα αποσυρθούν σύντομα. Μπορείτε να δοκιμάσετε τον νέο Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής, που συνδυάζει τα εργαλεία ροής της Κλασικής προβολής σε υπολογιστή με νέες και βελτιωμένες λειτουργίες. Μάθετε περισσότερα

Αν δημιουργήσετε μια ζωντανή ροή, μπορείτε να φτιάξετε κλιπ με τις καλύτερες στιγμές, προκειμένου να μοιραστείτε μια συντομότερη, επεξεργασμένη έκδοση της ζωντανής ροής μετά την ολοκλήρωσή της. Ο τρόπος δημιουργίας κλιπ με τις καλύτερες στιγμές εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Μεταδώστε ροή τώρα ή Εκδηλώσεις.

Μεταδώστε ροή τώρα

Αν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μεταδώστε ροή τώρα, θα ανιχνεύσουμε αυτόματα την ανάλυση και την ταχύτητα καρέ της ροής.

  1. Μετά την έναρξη της ροής, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κλιπ με τις καλύτερες στιγμές κάτω από το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
  2. Χρησιμοποιήστε τη λωρίδα χρόνου του προγράμματος αναπαραγωγής, για να ορίστε την ώρα έναρξης και λήξης του κλιπ με το κουμπί λήψης ώρας προγράμματος αναπαραγωγής.
  3. Για να ανεβάσετε ένα κλιπ με τις καλύτερες στιγμές, πατήστε Μεταφόρτωση. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά κλιπ με τις καλύτερες στιγμές.  
  4. Μπορείτε να δείτε τα αρχεία επεξεργασίας στην ενότητα Μεταφορτώσεις του Διαχειριστή βίντεο. Ακόμα, μπορείτε να προσθέσετε μεταδεδομένα και προσαρμοσμένες μικρογραφίες ανά πάσα στιγμή.  
Εκδηλώσεις

Αν προγραμματίσετε μια ζωντανή ροή μέσω της δυνατότητας Εκδηλώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε κλιπ με τις καλύτερες στιγμές χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει την Εγγραφή αρχειοθέτησης.

  1. Δημιουργήστε την εκδήλωσή σας και ξεκινήστε τη ροή με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Συγχρονισμός με προεπισκόπηση.
  2. Χρησιμοποιήστε τη λωρίδα χρόνου του προγράμματος αναπαραγωγής προεπισκόπησης, για να επισημάνετε τα σημεία εισόδου και εξόδου με τα κουμπιά Δημιουργία κλιπ με τις καλύτερες στιγμές, Ορισμός εκκίνησης και Ορισμός λήξης.
  3. Για να ανεβάσετε ένα κλιπ με τις καλύτερες στιγμές, πατήστε Μεταφόρτωση. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά κλιπ με τις καλύτερες στιγμές.
  4. Μπορείτε να δείτε τα αρχεία επεξεργασίας στην ενότητα Μεταφορτώσεις του Διαχειριστή βίντεο. Ακόμα, μπορείτε να προσθέσετε μεταδεδομένα και προσαρμοσμένες μικρογραφίες ανά πάσα στιγμή.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;