Δημιουργία κλιπ καλύτερων στιγμών

 

Τα εργαλεία ζωντανής ροής στην Κλασική προβολή θα αποσυρθούν σύντομα. Μπορείτε να δοκιμάσετε τον νέο Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής, που συνδυάζει τα εργαλεία ροής της Κλασικής προβολής σε υπολογιστή με νέες και βελτιωμένες λειτουργίες. Μάθετε περισσότερα

Κατά τη δημιουργία μιας ζωντανής ροής, οι καλύτερες στιγμές μπορούν να σας βοηθήσουν να μοιραστείτε μια πιο σύντομη, επεξεργασμένη έκδοση της ζωντανής ροής, ενώ μεταδίδετε ροή. Ο τρόπος να προσδιορίσετε τις καλύτερες στιγμές εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε την επιλογή Χώρος ελέγχου ζωντανής εκπομπής, Μεταδώστε ροή τώρα ή Εκδηλώσεις.

Προσθέστε δείκτη ροής για να προσδιορίσετε εύκολα μια καλύτερη στιγμή

Για να προσδιορίζετε πιο εύκολα τις καλύτερες στιγμές, μπορείτε να εισάγετε δείκτες ροής  όταν συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής. Όταν θα ορίσετε μια καλύτερη στιγμή στο Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο YouTube, θα δείτε τους δείκτες ροής στη λωρίδα χρόνου.

Πώς να ορίσετε μια καλύτερη στιγμή

Μπορείτε να προσδιορίσετε μια καλύτερη στιγμή, όσο μεταδίδετε ζωντανά ή να την επεξεργαστείτε, μόλις τελειώσετε τη ζωντανή ροή. Αν μεταδίδετε ζωντανά μόνοι σας (όπως πολλοί gamer), μπορείτε να εισαγάγετε έναν δείκτη ροής για αναφορά και κατόπιν να ορίσετε μια καλύτερη στιγμή, μόλις τελειώσει η ροή. Αν είστε μέλος ομάδας, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε καλύτερη στιγμή, όσο μεταδίδετε ζωντανά.

 

 1. Ανοίξτε το YouTube Studio.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στη Δημιουργία και μετά Ζωντανή μετάδοση.
 3. Κάντε κλικ στη Ροή ή Διαχείριση και ξεκινήστε μια ροή.
 4. Όταν συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον, προσθέστε δείκτη ροής, πατήστε Εισαγωγή δείκτη ροής  από πάνω δεξιά.
 5. Από το πάνω μέρος, κάντε κλικ στη Δημιουργία καλύτερων στιγμών .
 6. Περικοπή του βίντεο: Επιλέξτε αυτό που θέλετε να επισημάνετε. Μπορείτε να σύρετε τις μπάρες στη λωρίδα χρόνου ή να επεξεργαστείτε τις χρονικές σημάνσεις. 
  Σίγαση ή κατάργηση σίγασης: Πατήστε σίγαση .
 7. Προσθέστε τίτλο, ρυθμίστε το απόρρητο του βίντεο και προσθέστε περιγραφή.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Το βίντεο θα δημοσιευθεί αυτόματα.
Μεταδώστε ροή τώρα

Αν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μεταδώστε ροή τώρα, θα ανιχνεύσουμε αυτόματα την ανάλυση και την ταχύτητα καρέ της ροής.

 1. Μετά την έναρξη της ροής, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κλιπ με τις καλύτερες στιγμές κάτω από το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
 2. Χρησιμοποιήστε τη λωρίδα χρόνου του προγράμματος αναπαραγωγής, για να ορίστε την ώρα έναρξης και λήξης του κλιπ με το κουμπί λήψης ώρας προγράμματος αναπαραγωγής.
 3. Για να ανεβάσετε ένα κλιπ με τις καλύτερες στιγμές, πατήστε Μεταφόρτωση. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά κλιπ με τις καλύτερες στιγμές.  
Εκδηλώσεις

Αν προγραμματίσετε μια ζωντανή ροή μέσω της δυνατότητας Εκδηλώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε κλιπ με τις καλύτερες στιγμές χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει την Εγγραφή αρχειοθέτησης.

 1. Δημιουργήστε την εκδήλωσή σας και ξεκινήστε τη ροή με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Συγχρονισμός με προεπισκόπηση.
 2. Χρησιμοποιήστε τη λωρίδα χρόνου του προγράμματος αναπαραγωγής προεπισκόπησης, για να επισημάνετε τα σημεία εισόδου και εξόδου με τα κουμπιά Δημιουργία κλιπ με τις καλύτερες στιγμές, Ορισμός εκκίνησης και Ορισμός λήξης.
 3. Για να ανεβάσετε ένα κλιπ με τις καλύτερες στιγμές, πατήστε Μεταφόρτωση. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά κλιπ με τις καλύτερες στιγμές.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;