Získanie údajov pre skupiny služby YouTube Analytics

Skupina služby YouTube Analytics je prispôsobiteľná kolekcia až 200 videí, zoznamov videí, kanálov alebo diel. Vďaka skupinám môžete usporiadať podobné položky obsahu tak, aby boli spolu, a zobraziť ich údaje na jednom mieste.

Poznámka: Štúdio YouTube verzie beta momentálne podporuje iba skupiny videí.

Zobrazenie výkonnosti skupiny

 1. V Štúdiu YouTube verzie beta vyberte možnosť Analytics z ponuky vľavo.
 2. Kliknutím rozbaľte ktorúkoľvek kartu alebo graf, na ktoré sa dá kliknúť.
 3. V ľavom hornom rohu vedľa názvu kanála vyberte šípku dole.
 4. Vyberte kartu Skupiny a potom vyberte skupinu.

Kartu Skupiny môžete tiež použiť na úpravu  alebo odstránenie  existujúcich skupín. Stiahnite údaje skupiny pomocou šípky stiahnutia .

Pokyny pre klasické Štúdio pre autorov

 1. Otvorte kartu Analytics Štúdia pre autorov.
 2. V pravom hornom rohu vyberte rozbaľovaciu ponuku Skupiny.
 3. Vyberte možnosť Prehliadať všetky skupiny.
 4. Vyberte skupinu.

Vyskakovacie okno Prehliadať všetky skupiny môžete tiež použiť na kopírovanie , úpravu  alebo odstránenie  existujúcich skupín. Multikanálové siete môžu použiť karty Moje skupiny a Všetky skupiny na zobrazenie skupín vytvorených aktuálnym používateľom alebo všetkými používateľmi.

Porovnanie skupín

Skupiny môžete porovnať v klasickom Štúdiu pre autorov. Výkonnosť dvoch skupín môžete porovnať výberom možnosti Porovnanie... v pravom hornom rohu stránky. Upozorňujeme, že nie všetky prehľady sú k dispozícii na porovnanie.

Vytvorenie skupín

 1. V Štúdiu YouTube verzie beta vyberte možnosť Analytics z ponuky vľavo.
 2. Kliknutím rozbaľte ktorúkoľvek kartu alebo graf, na ktoré sa dá kliknúť.
 3. V ľavom hornom rohu vedľa názvu kanála vyberte šípku dole.
 4. Vyberte možnosť Skupiny a potom Vytvoriť novú skupinu
 5. Zadajte názov skupiny, vyberte videá a potom vyberte možnosť Uložiť

Pokyny pre klasické Štúdio pre autorov

 1. Otvorte službu YouTube Analytics.
 2. Z rozbaľovacej ponuky Skupiny v pravom hornom rohu vyberte typ skupiny, ktorý chcete vytvoriť.
 3. Zadajte názov skupiny.
 4. V závislosti od typu skupiny vyberte kanály, videá, zoznamy videí alebo diela. Môžete ich vyhľadávať podľa názvu alebo identifikátora.

Vyhľadávanie obsahu podľa identifikátora

Nájdenie identifikátorov videí

Identifikátor videa je súčasťou webovej adresy stránky pozerania videa a je jedinečným identifikátorom videa, napr. https://www.youtube.com/watch?v=IDENTIFIKATORVIDEA

Identifikátor videa môžete získať:

Nájdenie identifikátorov zoznamov videí

Identifikátor zoznamu videí je súčasťou webovej adresy stránky zoznamu videa a je jedinečným identifikátorom zoznamu videí, napr. https://www.youtube.com/playlist?list=IDENTIFIKATORZOZNAMUVIDEI

Identifikátor zoznamu videí môžete získať:

Nájdenie identifikátorov diel

Identifikátory diel sú jedinečné automaticky vytvorené identifikátory vašich diel.

Identifikátory diel môžete nájsť:

 • stiahnutím prehľadu založeného na diele zo služby YouTube Analytics,
 • zobrazením prehľadu o diele vo svojom účte vlastníka obsahu YouTube,
 • exportovaním diela z časti Content ID > Diela v Správcovi obsahu YouTube.

Nájdenie identifikátorov kanálov

Identifikátory kanálov sú jedinečné pre kanály, nie sú však vždy viditeľné vo webovej adrese kanála.

Identifikátory kanálov môžete nájsť:

 • exportovaním zoznamu kanálov zo stránky prehľadu Kanály;
 • výberom zhrnutia obsahu Všetok obsah nahraný partnerom z ponuky v službe YouTube Analytics na zobrazenie všetkých vašich kanálov. Potom stiahnutím prehľadu, ktorý obsahuje údaje o kanáli;
 • vyhľadaním identifikátora kanála v prehľadoch výkonnosti v Správcovi obsahu YouTube.

Typy skupín a viditeľnosť 

Vlastníci kanálov môžu vytvoriť skupiny videí a skupiny zoznamov videí. Skupiny môže vidieť a upravovať ktokoľvek, kto má prístup k účtu YouTube.

Multikanálové siete môžu vytvárať aj skupiny kanálov a diel. Skupiny, ktoré vytvoríte, budú vidieť všetci, ktorí majú prístup k účtu YouTube alebo SSO, ale iba vy budete môcť skupinu upraviť. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?