Získanie údajov pre skupiny služby YouTube Analytics

Skupina služby YouTube Analytics je prispôsobiteľná kolekcia až 200 videí, zoznamov videí, kanálov alebo diel. Vďaka skupinám môžete usporiadať podobné položky obsahu tak, aby boli spolu, a zobraziť ich údaje na jednom mieste.

Poznámka: Štúdio YouTube momentálne podporuje iba skupiny videí.

Zobrazenie výkonnosti skupiny

  1. V Štúdiu YouTube vyberte možnosť Analytika z ponuky vľavo.
  2. Kliknutím rozbaľte ktorúkoľvek kartu alebo graf, na ktoré sa dá kliknúť.
  3. V ľavom hornom rohu vedľa názvu kanála vyberte šípku dole.
  4. Vyberte kartu Skupiny a potom vyberte skupinu.

Kartu Skupiny môžete tiež použiť na úpravu  alebo odstránenie  existujúcich skupín. Stiahnite údaje skupiny pomocou šípky stiahnutia .

Vytvorenie skupín

  1. V Štúdiu YouTube vyberte možnosť Analytika z ponuky vľavo.
  2. Kliknutím rozbaľte ktorúkoľvek kartu alebo graf, na ktoré sa dá kliknúť.
  3. V ľavom hornom rohu vedľa názvu kanála vyberte šípku dole.
  4. Vyberte možnosť Skupiny a potom Vytvoriť novú skupinu
  5. Zadajte názov skupiny, vyberte videá a potom vyberte Uložiť
 

Typy skupín a viditeľnosť 

Vlastníci kanálov môžu vytvoriť skupiny videí a skupiny zoznamov videí. Skupiny môže vidieť a upravovať ktokoľvek, kto má prístup k účtu YouTube.

Multikanálové siete môžu vytvárať aj skupiny kanálov a diel. Skupiny, ktoré vytvoríte, budú vidieť všetci, ktorí majú prístup k účtu YouTube alebo SSO, ale iba vy budete môcť skupinu upraviť. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?