Thay đổi tùy chọn cài đặt thông báo về bình luận

Bạn có thể quản lý việc nhận thông báo qua email hay thiết bị di động về bình luận và phản hồi mới cho video hoặc kênh của mình. Nếu nhận được nhiều bình luận về video thì bạn có thể không nhận được thông báo cho từng bình luận. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn tùy từng thời điểm. 

Nếu bạn muốn ngừng nhận thông báo qua email về bình luận và phản hồi, hãy nhấp vào đường liên kết hủy đăng ký ở một trong các email đó để chọn không nhận loại thông báo này nữa.

Đôi khi, có thể bạn không tìm thấy bình luận sau khi nhận được thông báo do người dùng đã xóa bình luận hoặc do bình luận vi phạm chính sách nên bị xóa.

Quản lý thông báo qua email

  1. Truy cập vào www.youtube.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  sau đó Cài đặt Settings.
  3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thông báo để chuyển đến phần thông báo của tài khoản.
  4. Chọn Gửi email cho tôi về hoạt động của tôi trên YouTube.
 
Mẹo: Nếu lúc trước bạn đã chọn không nhận thông báo qua email, hãy chuyển đến phần cài đặt thông báo của tài khoản và kiểm tra xem trong danh sách các loại email mà bạn đã hủy đăng ký có thông báo về bình luận hay không. Nếu có thì bạn có thể nhấp vào Tiếp tục để bắt đầu nhận lại thông báo qua email về bình luận.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?