Thay đổi các tùy chọn cài đặt thông báo về bình luận

Bạn có thể chọn nhận thông báo qua email hoặc thiết bị di động khi video hoặc kênh của bạn có bình luận và phản hồi mới. Nếu video của bạn có nhiều bình luận thì bạn có thể không nhận được thông báo cho từng bình luận. Thay vào đó, chúng tôi sẽ thỉnh thoảng gửi thông báo cho bạn. 

Bạn có thể ngừng nhận thông báo qua email khi có bình luận và phản hồi bằng cách nhấp vào đường liên kết hủy đăng ký ở một trong các email đó để chọn không nhận loại thông báo này nữa.

Khi một bình luận bị người dùng xóa đi hoặc bị xóa do vi phạm chính sách, bạn có thể không tìm thấy bình luận đó dù đã nhận được thông báo.

Quản lý thông báo qua email

  1. Truy cập vào www.youtube.com rồi đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  sau đó Cài đặt Settings.
  3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thông báo để chuyển đến phần thông báo trong tài khoản.
  4. Chọn Gửi cho tôi email về hoạt động của tôi trên YouTube và thông tin cập nhật mà tôi đã yêu cầu.
 
Mẹo: Nếu lúc trước bạn đã chọn không nhận thông báo qua email, hãy chuyển đến phần cài đặt thông báo của tài khoản. Tại đây, hãy kiểm tra xem trong danh sách các loại email bạn đã hủy đăng ký có email thông báo về bình luận hay không. Nếu có, hãy nhấp vào Tiếp tục để bắt đầu nhận lại email thông báo về bình luận.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?