Thay đổi tùy chọn cài đặt thông báo về nhận xét

Bạn có thể quản lý việc nhận thông báo qua email hay thiết bị di động về nhận xét và câu trả lời mới đối với video hoặc kênh của mình. Nếu nhận được nhiều nhận xét về video, thì bạn có thể không nhận được thông báo cho từng nhận xét. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn tùy từng thời điểm. 

Nếu bạn muốn ngừng nhận thông báo qua email về nhận xét và câu trả lời, hãy sử dụng đường dẫn liên kết hủy đăng ký ở một trong các email đó để từ chối nhận loại thông báo này.

Quản lý thông báo qua email

  1. Truy cập vào www.youtube.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  và sau đó Cài đặt Settings.
  3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thông báo để chuyển đến phần thông báo của tài khoản.
  4. Chọn Gửi email cho tôi về hoạt động của tôi trên YouTube.
 
Mẹo: Nếu trước đây bạn đã từ chối nhận thông báo qua email, hãy chuyển đến phần cài đặt thông báo của tài khoản và đảm bảo rằng thông báo qua email cho nhận xét không có trong danh sách các loại email mà bạn đã hủy đăng ký. Nếu loại thông báo mà bạn muốn nhận này có trong danh sách, thì bạn có thể nhấp vào liên kết Tiếp tục để bắt đầu nhận lại thông báo qua email về nhận xét.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?