Yorum bildirimi ayarlarını değiştirme

Videolarınız veya kanalınızdaki yeni yorumlar ve yanıtlarla ilgili e-posta ya da mobil bildirimler alıp almayacağınızı yönetebilirsiniz. Bir video için çok sayıda yorum alırsanız her yorum için bildirim almayabilirsiniz. Bunun yerine size zaman zaman bildirim gönderilir. 

Yorum ve yanıtlar hakkında e-posta bildirimleri almayı durdurmak istiyorsanız bu tür bildirimleri almamak için e-postalardan birindeki e-posta listesinden çıkma bağlantısını kullanın.

E-posta bildirimlerini yönetme

  1. www.youtube.com adresine gidip hesabınızda oturum açın.
  2. Sağ üst kısımdan profil resminiz  ardından Ayarlar'ı Settings tıklayın.
  3. Hesap bildirimlerinize gitmek için sol kısımdan Bildirimler'i tıklayın.
  4. Bana YouTube etkinliğim hakkında e-posta gönder'i seçin.
 
İpucu: Daha önce e-posta bildirimlerini devre dışı bırakmayı seçtiyseniz hesap bildirim ayarlarınıza gidin ve iptal ettiğiniz e-posta türleri listesinde yorumlar için e-posta bildirimlerinin bulunmadığından emin olun. Listede bulunuyorsa tekrar yorumlarla ilgili e-posta bildirimleri almaya başlamak için Devam ettir bağlantısını tıklayın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?