เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนความคิดเห็น

คุณจัดการได้ว่าจะรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับความคิดเห็นใหม่และการตอบกลับในวิดีโอหรือช่อง ทั้งนี้ คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนสำหรับความคิดเห็นบางรายการหากได้รับความคิดเห็นจำนวนมากในวิดีโอ โดยเราจะส่งการแจ้งเตือนเป็นครั้งคราวให้คุณแทนในกรณีนี้ 

หากคุณต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับความคิดเห็นและการตอบกลับ ให้ใช้ลิงก์เลิกติดตามในอีเมลเพื่อเลิกรับการแจ้งเตือนประเภทนี้

จัดการการแจ้งเตือนทางอีเมล

  1. ไปที่ www.youtube.com แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
  2. คลิกรูปโปรไฟล์ แล้ว การตั้งค่า Settings ที่ด้านบนขวา
  3. คลิกการแจ้งเตือนทางด้านซ้าย เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชี
  4. เลือกส่งอีเมลเกี่ยวกับกิจกรรม YouTube ของฉันมาให้ฉัน
 
เคล็ดลับ: หากเคยยกเลิกการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้ไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนในบัญชี แล้วตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับความคิดเห็นนั้นไม่ได้อยู่ในรายการของประเภทอีเมลที่เลิกรับแล้ว ส่วนในกรณีที่ยังอยู่ในรายการดังกล่าว ให้คลิกลิงก์ติดตามต่อเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับความคิดเห็นอีกครั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร