Endre innstillinger for varsler om kommentarer

Du kan angi hvorvidt du vil ha e-post- eller mobilvarsler om nye kommentarer og svar på videoene dine eller kanalen din. Hvis du får mange kommentarer på en video, kan det hende du ikke blir varslet for hver eneste kommentar. Vi sender deg varsler med jevne mellomrom i stedet. 

Hvis du ikke lenger ønsker å motta e-postvarsler om kommentarer og svar, klikker du på linken for å avslutte abonnementet i et av e-postvarslene.

Hvis du ikke finner en kommentar etter du har mottatt et varsel, kan det hende kommentaren ble slettet av brukeren eller ble fjernet på grunn av brudd på retningslinjene.

Administrer e-postvarsler

  1. Gå til www.youtube.com, og logg på kontoen din.
  2. Øverst til høyre klikker du på profilbildet ditt  og så Innstillinger Settings.
  3. Klikk på Varsler til venstre for å gå til kontovarslene dine.
  4. Velg Send meg e-poster om YouTube-aktiviteten min.
 
Tips: Hvis du tidligere har valgt bort e-postvarsler, kan du gå til innstillingene for kontovarsler og se om du finner e-postvarsler om kommentarer på listen over e-posttyper du har avsluttet abonnementet på. Hvis du finner det på listen, kan du klikke på Gjenoppta-linken for å begynne å motta e-postvarsler om kommentarer igjen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?