Príprava na nahratie súborov DDEX

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí na správu svojho obsahu chráneného autorskými právami používajú Správcu obsahu služby YouTube.

Konfigurácia účtu na nahratie súborov DDEX:

 1. Vytvorte si účet.

  Skôr ako bude môcť YouTube prijímať súbory DDEX od vás, váš zástupca partnera musí nakonfigurovať váš účet tak, aby akceptoval súbory DDEX.

  Zástupcovi partnera musíte poskytnúť svoj identifikátor strany DDEX. Ak ešte nemáte identifikátor strany DDEX, môžete oň požiadať na adrese http://dpid.ddex.net/.

  Ak ste do YouTube ešte nenahrali žiadne dávky obsahu, požiadajte zástupcu partnera, aby pre vás vytvoril schránku SFTP alebo Aspera.

  Odporúčame vám používať samostatnú schránku na príjem súborov DDEX, ktorá bude oddelená od schránky, ktorú používate pre systém ContentID.

 2. Overte a nahrajte testovacie dávky.

  Ak chcete odoslať testovaciu dávku, prvok <MessageControlType> v hlavičke správy nastavte na TestMessage a skopírujte súbor DDEX do svojej schránky. Podrobnosti nájdete v sekcii Nahrávanie obsahu. Po nahratí všetkých súborov pre test vytvorte súbor s príponou .xml, ktorého názov bude začínať reťazcom „BatchComplete“, za ktorým môžu nasledovať ľubovoľné ďalšie znaky. Keď YouTube nájde takýto súbor, bude vedieť, že je dávka pripravená.

  YouTube nenahráva testovacie správy, iba ich overuje. Pri nahrávaní správy TestMessage na overenie nemusíte zahrnúť súbory médií.

  Odošlite testovacie dávky pre všetky prípady podporované vašou službou:

  Celý nový album

  Prenos celého produktu vydania albumu vrátane súboru DDEX, zvukových súborov, súborov obrázkov a podmienok dohody.

  • Prvok <ReleaseType> nastavte na „Album“.
  • Prvok <ReleaseResourceReferenceList> by sa mal odkazovať na všetky prenášané zvukové a obrazové zdroje albumu.
  Celý nový singel

  Prenos celého produktu vydania singla vrátane súboru DDEX, zvukových súborov, súborov obrázkov a podmienok dohody.

  • Prvok <ReleaseType> nastavte na „Single“ (Singel).
  Celé nové vydanie pozostávajúce z viacerých diskov

  Prenos celého produktu vydania pozostávajúceho z viacerých diskov vrátane súboru DDEX, zvukových súborov, súborov obrázkov a podmienok dohody.

  • Prvok <ReleaseType> nastavte na „Album“.
  • Hlavné vydanie by malo obsahovať viacero prvkov <ResourceGroup> a každý takýto prvok by mal mať prvok <SequenceNumber> pre jednotlivé disky.
  Celá aktualizácia

  Celá aktualizácia s novými zvukovými alebo obrazovými súbormi a aktualizovaným súborom DDEX.

  • Aktualizujte identifikátor správy aj časovú pečiatku.
  • Podľa potreby aktualizujte ďalšie metadáta.
  Aktualizácia metadát skladby

  Iba aktualizácia metadát bez súborov médií a bez odkazov na tieto súbory v súbore DDEX.

  YouTube podporuje iba úplné aktualizácie metadát. Musíte preto zahrnúť všetky metadáta skladby vrátane tých hodnôt, ktoré sa nezmenili.
  • Odstráňte sekcie <TechnicalSoundRecordingDetails><TechnicalImageDetails> pre každý zdroj, keďže aktualizácia nezahŕňa súbory.
   Častou chybou zo strany používateľov je, že odstránia celý blok <Image>, nie len sekciu <TechnicalImageDetails> v rámci tohto bloku, a všetky odkazy naň. V dôsledku toho sa úplne odstráni obrázok albumu.
  Oddelené podmienky dohody

  Dvojfázový prenos vydania. Prvý prenos zahŕňa súbor DDEX, zvukové súbory a súbory obrázkov bez podmienok dohody. Druhý prenos obsahuje podmienky dohody.

  • Prvý prenos zahŕňa súbory médií, druhý už nie.
  Pridanie novej skladby do albumu

  Odošlite aktualizáciu, ktorá bude obsahovať údaje o novej skladbe a ktorá pridá skladbu do príslušnej sekcie <Release>.

  • Pridajte nové zložené prvky <SoundRecording>, <Release><ReleaseDeal> pre novú skladbu.
  • Pridajte skladbu do sekcie <Release> hlavného albumu, a to pod prvok <ReleaseResourceReferenceList> aj <ResourceGroup>, čím určíte poradie skladby na albume.
  • Znova preneste všetky skladby, nielen novú.

  Po overení testovacích správ bez chýb zmeňte hodnoty prvkov <MessageControlType> na LiveMessage, nahrajte súvisiace súbory médií a zopakujte proces nahrávania.

 3. Skontrolujte testovacie dávky.

  Po nahratí testovacích dávok skontrolujte výsledné diela spolu so zástupcom partnera. Ak sú výsledky iné, než ste očakávali, vykonajte potrebné úpravy a zopakujte test.

 4. Vykonajte komplexné testovanie.

  Keď budú testovacie dávky fungovať správne, preneste okolo 200 vydaní na komplexné testovanie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false