Inzicht krijgen in videocampagnes in een universeel Google Ads

In 2015 hebben we Google Ads voor video in Google Ads geïntegreerd om adverteren te vergemakkelijken en te verbeteren. Tot de belangrijkste voordelen behoren:

 • Een eenvoudiger, universeel Google Ads waarin TrueView-videocampagnes worden geïntegreerd met campagnes in het zoeknetwerk en Display Netwerk. Dit maakt meer gestroomlijnd en consistent inkopen en rapporteren mogelijk voor alle campagnetypen.
 • Beschikbaarheid van krachtige tools voor TrueView-videocampagnes, zoals bulkbeheeroplossingen en rapportagefuncties in de gedeelde videocampagnebibliotheek.

Wat er is gewijzigd

TrueView-videocampagnes en bijbehorende campagnegegevens (statistieken, instellingen, targetingcriteria en remarketinglijsten) zijn verplaatst naar het Google Ads-hoofdproduct. Met deze update zijn alle campagnegerelateerde gegevens behouden gebleven. Daarnaast zijn er veel verbeteringen geïntroduceerd voor het maken en beheren van videocampagnes.

Dit zijn de belangrijkste punten:

Opmerking

Met ingang van juli 2016 staan TrueView In-display-advertenties bekend als TrueView-advertenties met video discovery. 

Eén enkele Google Ads-koopervaring

Als u ook campagnes in het zoeknetwerk en het Display Netwerk heeft, zijn uw videocampagnes en andere campagnetypen samengevoegd op één plek in de linkerzijbalk van Google Ads. Andere verbeteringen:

 • Kolommen: de kolommen voor uw videocampagnes en eventuele andere campagnetypen zijn samengevoegd in één weergave in de gegevenstabel. Er zijn nieuwe kolommen beschikbaar voor conversies (indien ingeschakeld), Google Analytics (indien gelinkt) en andere gegevens.
 • Filters: met geavanceerde filtertools kunt u uw campagnes filteren op de gegevens in elke kolom en dat filter opslaan voor later gebruik.
 • Segmenten: u heeft nog steeds toegang tot de huidige segmenttypen, zoals apparaat, netwerk, tijd, weergavetype, kliktype en conversies (indien ingeschakeld).
Van targetinggroepen naar advertentiegroepen

In het eerdere Google Ads voor video werden targetinggroepen gebruikt om de targetingmethoden voor alle advertenties in een campagne te definiëren. Met deze upgrade zijn targetinggroepen overgegaan in advertentiegroepen. Net als een targetinggroep bevat een advertentiegroep videoadvertenties met gemeenschappelijke targetingcriteria en biedingen. Maar er zijn een aantal verschillen:

 • Een advertentiegroep bevat videoadvertenties met gemeenschappelijke targetingcriteria en biedingen.
 • Een advertentiegroep kan alleen videoadvertenties met dezelfde indeling bevatten. Als u zowel InStream- als In-display-advertenties wilt weergeven, moet u twee verschillende advertentiegroepen maken.
Verbeterde tools voor bulkbeheer

Wanneer u een nieuwe TrueView-videocampagne maakt, kunt u nu middels uploads, scripts en automatische regels bulkbewerkingen uitvoeren via Bulkbewerkingen en in de dropdown-menu's Bewerken en Automatiseren in Google Ads. Specifieke verbeteringen:

 • Bulkbewerkingen: tegelijkertijd meerdere items in een of meer campagnes updaten.
 • Bulkuploads: spreadsheets downloaden, offline wijzigingen aanbrengen en de geüpdatete spreadsheet vervolgens weer uploaden naar het account waarin de wijzigingen worden aangebracht.
 • Geautomatiseerde regels: automatisch wijzigingen aanbrengen in uw account, op basis van instellingen en voorwaarden van uw keuze. U kunt onder meer uw advertentiestatus, budget en biedingen wijzigen.
Nieuwe locaties voor tools voor de gedeelde bibliotheek

De functionaliteit voor het linken van YouTube-accounts is samengevoegd met andere typen gelinkte accounts binnen het menu Instellingen van Google Ads, te bereiken via het pictogram . Videoremarketing is beschikbaar onder Doelgroepen in de gedeelde Google Ads-bibliotheek.

Geüpgradede campagnes

Om u deze krachtige functies te kunnen bieden, hebben we al uw bestaande TrueView-campagnes geüpgraded van Google Ads voor video naar Google Ads.

In het kader van deze upgrade hebben we de biedingen, budgetten, netwerkselectie, targetingcriteria en alle andere instellingen voor uw TrueView-campagnes naar Google Ads verplaatst. Tegelijkertijd zijn uw targetinggroepen in bestaande TrueView-campagnes automatisch geherstructureerd tot advertentiegroepen. In sommige gevallen zijn uw targetinggroepen rechtstreeks omgezet in advertentiegroepen. Als u echter targetinggroepen had met zowel InStream- als In-display-advertenties, zijn deze opgesplitst in twee advertentiegroepen. De reden hiervoor is dat een TrueView-advertentiegroep in Google Ads alleen InStream-advertenties of alleen In-display-advertenties kan bevatten, maar niet beide.

Wat er met deze upgrade is gewijzigd

Uw campagne- en targetingscenario Wat er is gewijzigd Naamswijzigingen
Uw campagne bevatte een targetinggroep met één advertentie-indeling voor TrueView InStream-advertenties. Deze upgrade heeft uw targetinggroep omgezet in een advertentiegroep voor TrueView InStream-advertenties. We hebben '(InStream)' toegevoegd aan de naam van de targetinggroep.
Uw campagne bevatte een targetinggroep met één advertentie-indeling voor TrueView In-display-advertenties. Deze upgrade heeft uw targetinggroep omgezet in een advertentiegroep voor TrueView In-display-advertenties. We hebben '(In-display)' toegevoegd aan de naam van de targetinggroep.
Uw campagne bevatte een targetinggroep met een combinatie van InStream-advertenties met één indeling en In-display-advertenties met één indeling. Deze upgrade heeft uw targetinggroep omgezet in twee afzonderlijke advertentiegroepen voor advertenties met één indeling: de ene voor InStream-advertenties en de andere voor In-display-advertenties. Het aantal advertenties blijft echter hetzelfde.

Dit is nodig omdat advertentiegroepen worden gedefinieerd door slechts één advertentie-indeling.
We hebben het betreffende indelingstype ('(InStream)' of '(In-display)') toegevoegd aan de naam van elke nieuwe advertentiegroep.

We hebben bijvoorbeeld '(In-display)' toegevoegd aan het eind van de naam van uw nieuwe In-display-advertentiegroep en '(InStream)' aan het eind van de naam van uw nieuwe InStream-advertentiegroep.
Uw campagne bevatte een targetinggroep met een TrueView-advertentie met meerdere indelingen. Deze upgrade heeft uw targetinggroep omgezet in twee afzonderlijke advertentiegroepen en uw advertentie met meerdere indelingen in twee afzonderlijke advertenties met één indeling.

Uw advertentie met meerdere indelingen is opgesplitst in een In-display-advertentie en een InStream-advertentie. Uw targetinggroep is opgesplitst in twee advertentiegroepen, één voor elke indeling.

Dit is nodig omdat zowel advertenties als advertentiegroepen worden gedefinieerd door slechts één advertentie-indeling.
We hebben het betreffende indelingstype ('(InStream)' of '(In-display)') toegevoegd aan de naam van elke nieuwe advertentiegroep.

We hebben bijvoorbeeld '(In-display)' toegevoegd aan het eind van de naam van uw nieuwe In-display-advertentiegroep en '(InStream)' aan het eind van de naam van uw nieuwe InStream-advertentiegroep.
Uw TrueView-advertentie met één indeling behoorde tot twee of meer targetinggroepen. Deze upgrade heeft elke targetinggroep omgezet in een eigen advertentiegroep. We hebben ook kopieën van de originele advertentie gemaakt om voor elke advertentiegroep nieuwe, identieke versies te genereren. Dit is nodig omdat in Google Ads één advertentie slechts tot één advertentiegroep kan behoren. We hebben het betreffende indelingstype ('(InStream)' of '(In-display)') toegevoegd aan de naam van elke nieuwe advertentiegroep.

We hebben bijvoorbeeld '(In-display)' toegevoegd aan het eind van de naam van uw nieuwe In-display-advertentiegroep en '(InStream)' aan het eind van de naam van uw nieuwe InStream-advertentiegroep.
Uw TrueView-advertentie met meerdere indelingen behoorde tot twee of meer targetinggroepen. Deze upgrade heeft uw TrueView-advertentie met meerdere indelingen opgesplitst in één InStream-advertentie en één In-display-advertentie. Daarna hebben we elke targetinggroep omgezet in twee advertentiegroepen, één voor elke advertentie-indeling.

Voorbeeld: u had een advertentie met meerdere indelingen die was toegewezen aan twee targetinggroepen.
 1. Eerst hebben we uw oorspronkelijke advertentie opgesplitst in één InStream-advertentie en één In-display-advertentie.
 2. Vervolgens hebben we elk van uw oorspronkelijke twee targetinggroepen in tweeën gesplitst, zodat er vier advertentiegroepen met één indeling zijn ontstaan.
 3. Ten slotte hebben we elke nieuwe advertentie met één indeling naar de nieuwe advertentiegroepen gekopieerd.

Na de upgrade heeft u in totaal vier nieuwe advertenties met één indeling en vier advertentiegroepen.
We hebben het betreffende indelingstype ('(InStream)' of '(In-display)') toegevoegd aan de naam van elke nieuwe advertentiegroep.

We hebben bijvoorbeeld '(In-display)' toegevoegd aan het eind van de naam van uw nieuwe In-display-advertentiegroep en '(InStream)' aan het eind van de naam van uw nieuwe InStream-advertentiegroep.

Rapportage voor videocampagnes

Als u de prestaties van uw campagnes in lopende en eerdere perioden wilt vergelijken, raadpleegt u de volgende tabbladen:

 • Tabblad Campagnes
  • Filter op weergavetype voor een vergelijking van Instream-advertenties en In-display-advertenties op campagneniveau.
 • Tabblad Advertenties
 • Tabblad Videotargeting
 • Tabblad Video's
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?