Policy om falskt engagemang

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Allt som på konstgjord väg ökar antalet visningar, gilla-markeringar, kommentarer eller andra mätvärden med hjälp av automatiska system eller genom att visa videor för oförberedda tittare är förbjudet på YouTube. Innehåll som bara existerar för att öka tittarnas engagemang (visningar, gilla-markeringar, kommentarer osv.) är inte heller tillåtet.

Innehåll och kanaler som inte följer den här policyn kan sägas upp och tas bort från YouTube.

Viktigt: Om du anställer någon för att marknadsföra din kanal kan personens beslut påverka kanalen. Metoder som bryter mot våra policyer kan leda till att innehåll eller en kanal tas bort, oavsett om det är en åtgärd som du eller någon du har anställt vidtagit.

Vi anser att engagemang är legitimt när en mänsklig användares huvudsakliga avsikt är att interagera med innehåll på ett genuint sätt. Vi anser att engagemang är illegitimt när det bland annat sker till följd av tvång eller bedrägliga metoder, eller om det sker enbart för ekonomisk vinning.  

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • Innehåll som länkar till eller marknadsför tjänster från tredje part som artificiellt ökar mätvärden som visningar, gilla-markeringar och prenumeranter.
 • Innehåll som länkar till eller främjar antalet visningar från en tredje part, fuskwebbplatser för prenumeranter eller tjänster.
 • Innehåll där du erbjuder dig att prenumerera på andra innehållsskapares kanaler om de börjar prenumerera på din kanal (sub4sub).
  • Obs! Det är tillåtet att uppmuntra tittare att prenumerera, klicka på Gilla, dela något eller skriva en kommentar.
 • Innehåll med en innehållsskapare som köper sina visningar från en tredje part för att marknadsföra tjänsten.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Tänk på att det här inte är en fullständig lista.

Så mäter vi engagemang

Antalet prenumeranter som visas på följande ställen uppdateras i realtid:

 • kanalens startsida
 • kontoväxlaren
 • videons visningssida
 • webbplatser och appar från tredje part som använder YouTube Data API.

Antalet prenumeranter i YouTube Analytics kan vara annorlunda än antalet prenumeranter på YouTube-kanalen. Antalet i YouTube Analytics ligger ungefär 48 timmar efter. Den här fördröjningen gör att vi kan utföra extra verifiering och granskning av spam för att antalet ska vara korrekt.

Sidtrafik som anses vara artificiell räknas inte på YouTube och kan leda till att ditt konto får varningar. Avstängda konton och prenumeranter som identifieras som spam räknas inte in i det totala antalet prenumeranter eller visningar. De påverkar inte antalet visningar eller visningstid eftersom de inte är aktiva tittare.

Om en av dina videor har tagits bort på grund av fusk med visningsantal kan du besöka den här sidan i hjälpcentret för mer information.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

 • En videorekommendation som visar hur en innehållsskapare köper artificiell sidtrafik från en tredje part.
 • En video som visar hur en innehållsskapare länkar till en leverantör av artificiell sidtrafik från tredje part i en positiv kontext eller marknadsföringssammanhang som till exempel: Jag fick 1 miljon prenumeranter på den här videon på en dag, och det kan du också få.
 • En video som försöker tvinga eller lura tittare till att titta på en annan video på ett bedrägligt sätt (genom att till exempel märka ett informationskort på ett vilseledande sätt).
 • Kanaler som är avsedda för artificiell kanalengagemangstrafik eller för att marknadsföra företag som endast existerar för att göra detta.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?