Quản lý thông báo YouTube

Thông báo YouTube cho bạn biết khi có cập nhật và video mới từ các kênh yêu thích của mình và cho biết cả những nội dung khác. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo về các kênh mà bạn đăng ký và cũng có thể gửi thông báo dựa trên sở thích của bạn. Bạn có thể sử dụng hướng dẫn dưới đây để điều chỉnh thông báo của mình hoặc tắt tất cả thông báo.

Lưu ý: Phần cài đặt thông báo có thể hơi khác nhau tùy từng thiết bị. 

Hãy đăng ký kênh TeamYouTube để nhận trợ giúp, mẹo hay và thông tin cập nhật mới nhất.

Điểm khác nhau giữa Thông báo và Nguồn cấp dữ liệu kênh đăng ký

Nguồn cấp dữ liệu kênh đăng ký có trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn, là nơi bạn có thể xem tất cả những video tải lên gần đây của các kênh mà bạn đã đăng ký.

Thông báo cho bạn biết khi có video mới và thông tin cập nhật từ các kênh bạn đăng ký qua thông báo đẩy của email trên thiết bị di động hoặc thông báo từ hộp thư đến trên máy tính để bàn. Khi đăng ký một kênh, bạn sẽ tự động nhận được một số thông báo về các hoạt động nổi bật.

Để nhận tất cả thông báo từ một kênh bạn đã đăng ký, hãy nhấn vào biểu tượng chuông . Biểu tượng sẽ thay đổi thành biểu tượng chuông đang reo để cho biết rằng bạn đã chọn nhận tất cả thông báo.

Ý nghĩa của chuông thông báo đối với người đăng ký kênh

 Thông báo dành riêng cho bạn (Mặc định)
 Không nhận thông báo
 Tất cả thông báo

Notifications | Backstage at YouTube

Trước khi bắt đầu: Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản. Bạn có thể tìm thấy phần cài đặt cho tài khoản YouTube của mình tại đây:

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Ở đầu màn hình, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp vào Thông báo.

Nhận thông tin cập nhật từ các kênh cụ thể

Khi đăng ký một kênh, bạn sẽ tự động nhận được thông báo về các hoạt động nổi bật của kênh đó và xem tất cả video mới trong tab Kênh đăng ký. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt thông báo để nhận được thông báo mỗi khi kênh xuất bản nội dung hoặc tắt thông báo hoàn toàn. 

Nhận thông tin cập nhật của một kênh khi bạn đăng ký kênh này:

 1. Truy cập vào trang kênh hoặc trang xem của kênh đó.
 2. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy nhấn vào Đăng ký . Khi đăng ký một kênh, bạn sẽ tự động nhận được một số thông báo.
 3. Nhấp vào biểu tượng chuông để chuyển đổi giữa việc nhận “Tất cả thông báo” và “Một số thông báo”.
  • Tất cả thông báo  – Bạn sẽ nhận được thông báo cho tất cả các video tải lên và sự kiện trực tiếp.
  • Một số thông báo – Bạn sẽ nhận được thông báo cho một số video tải lên và sự kiện trực tiếp. Định nghĩa về "một số" tùy thuộc vào người dùng. YouTube sử dụng các tín hiệu như lịch sử xem, mức độ thường xuyên xem video từ kênh đó, mức độ phổ biến của một số video cụ thể và tần suất mở thông báo để quyết định thời điểm gửi thông báo cho bạn.

Nếu bạn hủy đăng ký rồi sau đó đăng ký lại kênh thì tùy chọn cài đặt thông báo của bạn sẽ được đặt lại thành trạng thái một số thông báo. Nếu bạn muốn nhận thông báo về mỗi video tải lên, hãy nhớ bật tùy chọn nhận tất cả thông báo.

Kiểm tra thông báo

Giờ đây, bạn có thể kiểm tra và nhận thông báo trên máy tính để bàn.
 1. Mở YouTube trên trình duyệt bất kỳ. 
 2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào biểu tượng chuông   để kiểm tra thông báo.
 3. Chọn thông báo bạn quan tâm để xem video hoặc nhận xét. 
Bạn cũng có thể quản lý thông báo từ hộp thư đến trên máy tính để bàn.
 1. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn bên cạnh thông báo đó.
 2. Chọn Ẩn thông báo nàyẨn <tên kênh> hoặc Tắt cập nhật [loại thông báo].

Chọn loại thông báo muốn nhận

Bạn có thể kiểm soát loại thông báo nhận được từ YouTube và cách bạn nhận được thông báo.

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến phần cài đặt thông báo.
 3. Trong các phần khác nhau trên trang, hãy chọn thông báo mà bạn muốn nhận:
  • Cập nhật qua email: Để nhận hoặc không nhận cập nhật về mẹo và video thịnh hành, hãy đánh dấu chọn hoặc bỏ chọn hộp. 
  • Đăng ký kênh: Để nhận hoặc không nhận cập nhật từ các kênh bạn đăng ký hay kênh bạn có thể quan tâm, hãy đánh dấu chọn hoặc bỏ chọn hộp.
  • Thông báo cho tôi qua: Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn cách bạn muốn nhận thông báo đăng ký (thiết bị di động hoặc email).

Bạn cũng có thể thay đổi tùy chọn email cho nhận xét và câu trả lời ở cuối trang Thông báo.

Quản lý thông báo trên Google Chrome

Bạn có thể chọn nhận thông báo từ YouTube khi sử dụng trình duyệt Google Chrome. Khi bạn bật thông báo, bạn sẽ nhận được thông báo bật lên trong trình duyệt với các cập nhật từ những kênh bạn đăng ký.

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến phần cài đặt thông báo.
 3. Trong “Thông báo trên màn hình", hãy nhấp vào nút bên cạnh Chrome để bật hoặc tắt thông báo.

Nếu bạn không thấy tùy chọn "Thông báo trên màn hình" thì thông báo trình duyệt Chrome của bạn có thể bị chặn. Hãy bỏ chặn thông báo theo hướng dẫn bên dưới.

 1. Nhấp vào biểu tượng ổ khoá trong thanh tìm kiếm của Chrome.
 2. Chuyển đến "Thông báo" bên dưới phần "Quyền".
 3. Nhấp vào menu thả xuống rồi chọn Luôn cho phép trên trang web này.

Điểm khác nhau giữa Thông báo và trang Kênh đăng ký

Nguồn cấp dữ liệu kênh đăng ký có trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn, là nơi bạn có thể xem tất cả những video tải lên gần đây của các kênh mà bạn đã đăng ký.

Thông báo cho bạn biết khi có video mới và thông tin cập nhật từ các kênh bạn đăng ký qua thông báo đẩy của email trên thiết bị di động hoặc thông báo từ hộp thư đến trên máy tính để bàn. Khi đăng ký một kênh, bạn sẽ tự động nhận được một số thông báo về các hoạt động nổi bật.

Để nhận tất cả thông báo từ một kênh bạn đã đăng ký, hãy nhấn vào biểu tượng chuông . Biểu tượng sẽ thay đổi thành biểu tượng chuông đang reo để cho biết rằng bạn đã chọn nhận tất cả thông báo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?