Upotreba glazbe iz Audiozbirke

YouTube audiozbirka može vam poslužiti kao izvor besplatne glazbe i zvučnih efekata za upotrebu u videozapisima.

Saznajte više o tome kako olakšati gledateljima da se užive u videozapise pomoću zvuka.
Napomena: ako ste otvorili YouTube studio, na izborniku slijeva odaberite Klasični Studio i slijedite navedene upute.

Neke od naših audiozapisa i zvučnih efekata visoke kvalitete od 320 kb/s možete preuzimati i upotrebljavati bez plaćanja autorskih naknada.

  1. Odaberite Studio a zatim Izradi a zatim Audizbirka.
  2. Pomoću kartica pri vrhu stranice odaberite "Besplatna glazba" ili "Zvučni efekti".
  3. Kada pronađete zapis koji vam se sviđa, kliknite strelicu da biste ga preuzeli.

Atribucija i unovčavanje besplatne glazbe

  • Atribucija videozapisa: ako se pored zapisa prikazuje ikona obavezne atribucije , ne zaboravite u opisu svojeg videozapisa spomenuti izvornog autora. Više o atribuciji možete saznati na web-lokaciji Creative Commons.
  • Unovčavanje videozapisa: videozapis možete unovčavati jer se na besplatnu glazbu ne polažu prava putem Content ID-ja. Ako se prikaže uputa da pokažete da imate prava na komercijalnu upotrebu glazbe, navedite točan naziv glazbenog zapisa. Navedite i da ste preuzeli glazbu iz YouTube audiozbirke. Saznajte više o dostavljanju dokumentacije radi polaganja prava.
 

Napomena: YouTube ne može davati informacije o zakonskoj odgovornosti ili drugim pitanjima koja se mogu pojaviti izvan naše platforme. Ako imate pitanja u vezi sa svojom upotrebom glazbe, možete se obratiti kvalificiranom odvjetniku.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?