Ορισμός προεπιλεγμένων πολιτικών

Οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο για χρήστες της Διαχείρισης περιεχομένου του YouTube Studio. Για πληροφορίες σχετικά με τις γενικές πολιτικές του YouTube, μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι προεπιλεγμένες πολιτικές εφαρμόζονται όταν μια κατάσταση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε μια προσαρμοσμένη πολιτική.

Για παράδειγμα, το YouTube εφαρμόζει την προεπιλεγμένη πολιτική μεταφόρτωσής σας στα βίντεο που ανεβάζετε στα κανάλια σας. Το Content ID εφαρμόζει την προεπιλεγμένη πολιτική αντιστοίχισης όταν υποβάλλει αξιώσεις για στοιχεία σε βίντεο που δεν έχουν προσαρμοσμένη πολιτική αντιστοίχισης.

Με τον καθορισμό των προεπιλεγμένων πολιτικών, επιταχύνετε τη διαδικασία μεταφόρτωσης και υποβολής αξιώσεων περιεχομένου. Μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες πολιτικές μεταφόρτωσης και αντιστοίχισης.

Αν δεν ορίσετε μια προεπιλεγμένη πολιτική μεταφόρτωσης ή αντιστοίχισης, εφαρμόζεται η προκαθορισμένη πολιτική Δημιουργία εσόδων σε όλες τις χώρες.

Ορισμός προεπιλεγμένης πολιτικής

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση περιεχομένου του Studio.
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Πολιτικές .
 3. Βρείτε την πολιτική που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένη.
  • Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις τρέχουσες προεπιλεγμένες πολιτικές από την ετικέτα Προεπιλεγμένη μεταφόρτωση 
   και την ετικέτα Προεπιλεγμένη αντιστοίχιση δίπλα στα ονόματα των πολιτικών.
 4. Στη δεξιά στήλη, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή ενέργειας .
 5. Επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλεγμένης μεταφόρτωσης ή Ορισμός ως προεπιλεγμένης αντιστοίχισης.
  • Οι νέες προεπιλεγμένες πολιτικές θα επισημαίνονται πλέον με τις ετικέτες Προεπιλεγμένη μεταφόρτωση ή Προεπιλεγμένη αντιστοίχιση  δίπλα στα ονόματα των πολιτικών.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
59
false
false