Sådan anvendes politikker

YouTube knytter en politik til en video, når der bliver gjort krav på den. Hvilken politik, YouTube anvender på videoen, afhænger af:
 • Hvordan der gøres krav på den (af dig eller af Content ID)
 • Om andre partnere har gjort krav på den samme video

Krav fremsat af dig

Når du gør krav på en video, som du har uploadet til en kanal, du ejer, anvendes den politik, der er angivet som din standardpolitik for uploads. Få flere oplysninger om standardpolitikker.

Når du gør krav på en video ved hjælp af beskrivende søgning, vælger du selv, hvilken politik der skal knyttes til kravet.

Krav fremsat via Content ID

Når Content ID gør krav på en brugeruploadet video, anvendes referencematchpolitikken automatisk for det aktiv, som kravet beror på.

Hvis aktivet ikke har en tilknyttet matchpolitik, anvendes den politik, der er angivet som din standardpolitik for matches.

Du kan ændre den politik, der er tilknyttet en video, der er gjort krav på, på siden Videoer, der er gjort krav på i Studio CMS. Du kan også foretage eventuelle ændringer på siden Problemer , når du gennemgår problemer med krav. Få flere oplysninger.

Krav fremsat af flere partnere

På samme video

Mere end én partner kan have et gyldigt krav på den samme video for det samme område. For eksempel kan én partner muligvis gøre krav på den visuelle del, og en anden partner kan gøre krav på lyddelen.

Når flere partnere har gyldige krav på en video og dermed vælger flere gyldige politikker, gælder den politik, der resulterer i den mest restriktive handling.

Mindst restriktiv   Mest restriktiv
Ingen politik Tjen penge Spor Bloker Fjernelse
 
Hvis én politik for eksempel angiver, at der skal aktiveres indtægtsgenerering for videoen, og en anden angiver, at den skal blokeres, så bliver videoen blokeret.

Bemærk! Hvis ét af aktiverne, der bruges til at gøre krav på en video, mangler oplysninger om ejerskab, vil politikken Spor (manglende ejer) blive anvendt som standard.

 • Hvis aktivet for eksempel ikke har nogen ejerskabsdata for Canada, anvender YouTube politikken Spor (manglende ejer) i Canada på videoer, der er gjort krav på med udgangspunkt i det pågældende aktiv.
 • Da det er den mest restriktive politik, som bliver anvendt, får politikken Spor forrang for eventuelle politikker for indtægtsgenerering fra andre krav på videoerne.

På det samme aktiv

Hvis forskellige partnere ejer rettighederne til det samme aktiv i forskellige områder, anvendes politikken for den partner, der ejer aktivet i det pågældende land.

Hvis forskellige partnere ejer rettighederne til det samme aktiv i de samme områder, anvendes den partners politik, som resulterer i den mest restriktive handling. Hvis begge partnere har den samme politik, afhænger valget af politik af, om der er tale om et musikaktiv eller et aktiv uden musik.

 • For musikaktiver: Indtægten tilbageholdes separat, og når tvisten er løst, udbetales indtægten til den rette part.
 • For aktiver uden musik: Sporingspolitik anvendes for begge partnere. Politikken Tjen penge kan ikke anvendes, før ejerskabskonflikten er løst.
Eksempler

Tabellen nedenfor viser eksempler på, hvordan politikkerne anvendes på brugeruploadede videoer, der matcher et aktiv med delt ejerskab.

Ejerskab i forskellige områder + forskellige politikker:

  Partner A Partner B
Har ejerskab i: USA, Canada, Mexico Storbritannien
Matchpolitik er angivet som: Bloker indholdet Tjen penge på indholdet
Hvilken politik anvendes?
 • I henhold til partner A's politik blokeres brugeruploadede videoer, der matcher dette aktiv, i USA, Canada og Mexico.
 • I henhold til partner B's politik vises brugeruploadede videoer, der matcher dette aktiv, med annoncer i Storbritannien.
 • Partner B får indtægten fra visninger i Storbritannien.
 • Der anvendes ingen politik i resten af verden.

Ejerskab i forskellige områder + samme politik:

  Partner A Partner B
Har ejerskab i: USA, Canada, Mexico Storbritannien
Matchpolitik er angivet som: Bloker indholdet i USA; Tjen penge på indholdet i Canada og Mexico Tjen penge på indholdet
Hvilken politik anvendes?
 • I henhold til partner A's politik blokeres brugeruploadede videoer, der matcher dette aktiv, i USA og vises sammen med annoncer i Canada og Mexico. Partner A får indtægten fra visninger i Canada og Mexico.
 • I henhold til partner B's politik vises brugeruploadede videoer, der matcher dette aktiv, med annoncer i Storbritannien. Partner B får indtægten fra visninger i Storbritannien.
 • Der anvendes ingen politik i resten af verden.

Ejerskab i samme område + forskellige politikker:

  Partner A Partner B
Har ejerskab i: USA, Canada, Mexico USA
Matchpolitik er angivet som: Bloker indholdet i USA; Tjen penge på indholdet i Canada og Mexico Spor indholdet
Hvilken politik anvendes?
 • Partner A's politik anvendes, da den resulterer i en mere restriktiv handling (blokering). Brugeruploadede videoer, der matcher dette aktiv, blokeres i USA.
 • Der anvendes ingen politik i resten af verden.

Ejerskab i samme område + samme politik:

  Partner A Partner B
Har ejerskab i: USA USA
Matchpolitik er angivet som: Tjen penge på indholdet Tjen penge på indholdet
Hvilken politik anvendes?
 • For musikaktiver: Indtægten tilbageholdes separat, og når tvisten er løst, udbetales indtægten til den rette part.
 • For aktiver uden musik: Sporingspolitik anvendes for begge partnere. Politikken Tjen penge kan ikke anvendes, før ejerskabskonflikten er løst.
 • Der anvendes ingen politik i resten af verden.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
59
false