העלאת סרטונים לאתר youtube.com והצהרה על זכויות יוצרים

התכונות המתוארות במאמר זה זמינות רק לשותפים שמשתמשים במנהל התוכן של YouTube לניהול תוכן המוגן בזכויות יוצרים.

עבור שותפי התוכן של YouTube, תהליך העלאת סרטונים ל-YouTube כולל עוד כמה שלבים. נוסף לעיבוד הסרטון, המערכת של YouTube יוצרת נכס חדש, מצהירה על זכויות היוצרים של בעלי הסרטון בנכס החדש ומחילה מדיניות שמגדירה איך לטפל בסרטון.

הערות:

כדי להעלות סרטון כשותפי תוכן של YouTube:

 1. נכנסים ל-YouTube עם שם משתמש המקושר לחשבון השותפים שלכם ב-YouTube.
 2. לוחצים על הקישור להעלאת סרטון (בטא).
 3. בוחרים את הסרטון שרוצים להעלות.
  • ניתן ללחוץ על סמל החץ הפונה כלפי מעלה כדי לפתוח קובץ או לגרור ולשחרר את קובץ הסרטון בדף.
 4. כשמופיע הדף עריכת הפרטים מוסיפים את השם והתיאור של הסרטון.  
 5. מגדירים את מדיניות ההעלאה שתשויך לסרטון. 
  • מדיניות ההעלאה שלכם המוגדרת כברירת מחדל תיבחר מראש. אם אין מדיניות העלאה המוגדרת כברירת מחדל, תיבחר האפשרות מעקב בכל המדינות.
  • מהרשימה הנפתחת של מדיניות ה'העלאה' נמחקים כל כללי המדיניות עם קריטריונים לקביעת בעלות באופן אוטומטי. בוחרים מדיניות אחרת שתחליף את מדיניות ההעלאה המוגדרת כברירת מחדל.
 6. כדי לאפשר התאמות של Content ID לסרטון הזה, מסמנים את התיבה הפעלת התאמות של מערכת Content ID ולאחר מכן בוחרים מדיניות התאמה מהרשימה הנפתחת. 
  • הפקדים האלה יופיעו רק אם נרשמתם למערכת Content ID.
 7. מגדירים את הבעלות על הסרטון.
  • אם יש לכם בעלות על הסרטון בכל רחבי העולם, בוחרים באפשרות בכל העולם (זו אפשרות ברירת המחדל).
  • אם הבעלות שלכם על הסרטון מוגבלת לאזורים מסוימים, בוחרים באפשרות אזורים ספציפיים.
   • אם אתם הבעלים של זכויות בסרטון במספר מצומצם של אזורים, בוחרים באפשרות בעלות באזורים נבחרים, ולאחר מכן מזינים את האזורים שבהם יש לכם בעלות על הזכויות בסרטון. 

    לחלופין

    אם אתם הבעלים של זכויות בסרטון באזורים רבים, בוחרים באפשרות בעלות בכל מקום מלבד באזורים נבחרים, ולאחר מכן מזינים את האזורים שבהם אין לכם בעלות על הזכויות לסרטון.
  • אם אתם הבעלים של זכויות בסרטון באזורים ספציפיים, תוכלו גם לבחור באפשרות חסימת הסרטונים שלך מחוץ לאזורי הבעלות אם ברצונכם לחסום את הסרטון מחוץ לאזור הבעלות. 
  • אם יש בעלים נוספים לסרטון, פעולה זו תחסום את הסרטון באזורים של כל שאר הבעלים, מלבד אלה של הבעלים שהעלו את הסרטון. 
  • אחרי שמירת אזורי הבעלות, אם יש צורך בשינויים, יש לבצע אותם דרך הדף 'נכסים' ב-Content Manager (מערכת לניהול תוכן).
 8. מזינים את פרטי הנכס של הסרטון.
  • מציינים את סוג הנכס שיש ליצור בשביל הסרטון הזה.
 9. לוחצים על שמירת השינויים.

הערה: לא ניתן לשנות את סוג הנכס לאחר לחיצה על שמירת השינויים.

אם הגדרת הפרטיות של הסרטון היא גלוי לכול, הסרטון יפורסם ב-YouTube אחרי לחיצה על שמירת השינויים וסיום העיבוד של הקובץ. אם אתם רוצים לבדוק את הסרטון לפני הפרסום, יש לקבוע את הגדרת הפרטיות של הסרטון כפרטי, לא רשום, או מתוזמן.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?