Vấn đề bản quyền với sự kiện trực tiếp và Hangouts trực tuyến

Chúng tôi quét tất cả các chương trình phát sóng trực tiếp để tìm kết quả trùng khớp với nội dung của bên thứ ba, bao gồm cả nội dung có bản quyền ở dạng một chương trình phát sóng trực tiếp khác, chẳng hạn như sự kiện thể thao. Nếu chúng tôi xác định được nội dung của bên thứ ba thì một hình ảnh phần giữ chỗ có thể thay thế chương trình phát sóng trực tiếp của bạn cho đến khi hệ thống không phát hiện được nội dung của bên thứ ba nữa. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chấm dứt chương trình phát sóng trực tiếp của bạn. Sự kiện trực tiếp và Hangouts trực tuyến cũng có thể bị chấm dứt nếu phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền hoặc cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng.

Trước khi chúng tôi chấm dứt chương trình phát sóng trực tiếp của bạn hoặc thay thế bằng một hình ảnh tĩnh, chúng tôi sẽ cảnh báo để bạn dừng phát sóng nội dung của bên thứ ba mà hệ thống của chúng tôi đã xác định được. Nếu bạn tuân thủ cảnh báo này và giải quyết các vấn đề tồn đọng thì chương trình phát sóng của bạn sẽ được phép tiếp tục. Nếu nội dung của bên thứ ba vẫn còn trong chương trình phát sóng của bạn, thì chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc chấm dứt sự kiện trực tiếp của bạn. Ngoài ra, bạn có thể mất quyền sử dụng tính năng phát trực tiếp cũng như Hangouts trực tuyến.

Nếu sự kiện trực tiếp hoặc Hangout trực tuyến của bạn dừng lại, thì cách nhanh nhất để xác nhận xem bạn có nhận được một trong hai loại cảnh cáo này hay không là kiểm tra Trạng thái và tính năng của tài khoản.

Khôi phục quyền sử dụng tính năng phát trực tiếp

Nếu mất quyền sử dụng tính năng phát trực tiếp, bạn sẽ có thể nhìn thấy nguyên nhân của việc hạn chế này trong phần cài đặt kênh của tài khoản. Bạn có thể khôi phục quyền sử dụng tính năng này nếu bạn giải quyết các vấn đề dẫn đến việc hạn chế quyền của mình. Tìm hiểu thêm về cách giải quyết các hạn chế đối với tính năng phát trực tiếp.

Cách phát trực tiếp nội dung của bên thứ ba khi bạn được cấp quyền

Chương trình phát sóng trực tiếp của bạn có thể bị gián đoạn ngay cả khi bạn đã cấp phép cho nội dung của bên thứ ba có liên quan hoặc ngay cả khi bạn đã giới hạn chương trình phát sóng ở lãnh thổ mà bạn sở hữu tất cả các quyền cần thiết.

Nếu trước đây chủ bản quyền đã xác nhận quyền sở hữu nội dung trong video của bạn thông qua Content ID, thì bạn có thể yêu cầu họ đưa kênh của bạn vào danh sách trắng để hỗ trợ các chương trình phát sóng trực tiếp trong tương lai.

Xác nhận quyền sở hữu qua Content ID trên các chương trình phát sóng trực tiếp đã lưu trữ

Bạn chỉ được xác nhận quyền sở hữu qua Content ID sau khi hoàn tất chương trình phát sóng trực tiếp, nếu quyết định lưu trữ video. Tìm hiểu thêm về xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?