Upphovsrättsproblem med livestreamar

Alla livestreamar genomsöks efter innehåll från tredje part. Det kan till exempel vara upphovsrättsskyddat material i form av andra livesändningar.

Om tredjepartsinnehåll identifieras kan livestreamen ersättas av en platshållarbild. Du får en varning där du ombeds att sluta streama tredjepartsinnehållet. Du kan fortsätta streama om du följer denna varning och löser problemen.

Om det finns innehåll från tredje part kvar i livestreamen stängs den av helt eller tillfälligt. Streamen kan även stängas av om du får en upphovsrättsvarning eller varning om brott mot communityns riktlinjer

Återfå åtkomsten till livestreaming

Kolla om det finns varningar på instrumentpanelen i YouTube Studio om livestreamen stoppas. Du kan återfå åtkomsten till livestreaming om du löser problemen som anges. Läs mer om att lösa begränsningar för livestreaming.

Licensierat tredjepartsinnehåll för livestreamar

Be ägaren av det tredjepartsinnehåll som du har licensierat för att använda i din livestream att vitlista din kanal med Content ID.

Livestreamen kan avbrytas om kanalen inte är vitlistad, även om du har licensierat tredjepartsinnehållet. Den kan också avbrytas om du begränsar streamen till regioner där du äger alla nödvändiga rättigheter till innehållet. 

Content ID-anspråk på arkiverade livestreamar

Content ID-anspråk görs bara när du är klar med livestreamen om du väljer att arkivera videon. Läs mer om Content ID-anspråk.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?