Problémy s autorskými právami v priamych prenosoch a vysielaniach Hangouts On Air

Vo všetkých priamych prenosoch sa kontroluje výskyt obsahu tretích strán vrátane iných priamych prenosov chránených autorskými právami, ako sú napríklad vysielania športových podujatí. Ak identifikujeme obsah tretej strany, váš priamy prenos môže byť nahradený zástupným obrázkom až dovtedy, kým náš systém už viac nebude identifikovať obsah tretej strany. Niekedy môžeme váš priamy prenos ukončiť. Priame prenosy a vysielania Hangouts On Air môžu byť ukončené aj vtedy, ak dostanú sankciu za porušenie autorských práv alebo sankciu za porušenie pokynov pre komunitu.

Pred ukončením priameho prenosu alebo zobrazením statického obrázka namiesto vysielania dostanete upozornenie, že máte prestať vysielať obsah tretej strany, ktorý náš systém identifikoval. Ak sa zariadite podľa tohto upozornenia a uzavriete nedoriešené problémy, vaše vysielanie bude môcť pokračovať. Ak vo vašom vysielaní aj naďalej zostane obsah tretích strán, váš priamy prenos bude dočasne prerušený alebo ukončený. Môžete tiež stratiť prístup k priamym prenosom a vysielaniu Hangouts On Air.

Ak sa váš priamy prenos alebo vysielanie Hangouts On Air zastaví, udelenie prípadnej sankcie najrýchlejšie overíte v sekcii Stav a funkcie účtu.

Obnovenie prístupu k priamym prenosom

Ak stratíte prístup k priamym prenosom, dôvod obmedzenia nájdete v nastaveniach kanála vo svojom účte. Svoj prístup k tejto funkcii môžete obnoviť vyriešením problémov, ktoré toto obmedzenie zapríčinili. Prečítajte si viac o tom, ako riešiť obmedzenia priamych prenosov.

Ako vysielať priamy prenos s obsahom tretích strán, ak naň máte licenciu

Váš priamy prenos môže byť prerušený aj vtedy, ak na daný obsah tretej strany máte licenciu alebo ak ste obmedzili svoje vysielanie na územie, kde vlastníte všetky potrebné práva.

Ak si vlastník práv v minulosti nárokoval obsah vo vašom videu cez systém Content ID, môžete ho požiadať, aby pridal váš kanál na zoznam povolených. Uľahčíte si tak budúce priame prenosy.

Nároky v systéme Content ID na archivované priame prenosy

Nároky systému Content ID sa vytvoria len vtedy, ak sa po dokončení priameho prenosu rozhodnete video archivovať. Prečítajte si viac o nárokoch v systéme Content ID.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?