Problemy z prawami autorskimi w transmisjach i Hangoutach na żywo

Wszystkie transmisje na żywo są sprawdzane pod kątem treści należących do osób trzecich, w tym transmisji na żywo chronionych przez prawo autorskie, np. przedstawiających wydarzenia sportowe. Gdy wykryjemy materiał należący do osoby trzeciej, transmisję na żywo może zastąpić tymczasowy obraz. Będzie on widoczny do momentu, w którym nasz system przestanie wykrywać treści należące do kogoś innego. Czasami możemy przerwać Twoją transmisję na żywo. Transmisje na żywo i Hangouty na żywo mogą zostać przerwane również w przypadku, gdy otrzymają ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich lub ostrzeżenie o naruszeniu Wytycznych dla społeczności.

Zanim Twoja transmisja na żywo zostanie przerwana lub zastąpi ją tymczasowy obraz, zobaczysz ostrzeżenie nakazujące przerwanie nadawania materiałów należących do osoby trzeciej, które zostały rozpoznane przez nasz system. Jeśli zastosujesz się do tego ostrzeżenia i rozwiążesz ewentualne problemy, transmisja nie zostanie przerwana. W przeciwnym razie tymczasowo wstrzymamy transmisję lub ją zakończymy. Możesz też utracić dostęp do transmisji i Hangoutów na żywo.

Jeżeli Twoja transmisja lub Hangout na żywo zostały przerwane, możesz szybko sprawdzić Stan i funkcje konta, aby dowiedzieć się, czy nie jest to spowodowane którymś z tych ostrzeżeń.

Przywracanie dostępu do transmisji na żywo

Jeśli utracisz dostęp do transmisji na żywo, możesz sprawdzić przyczynę tego ograniczenia w ustawieniach kanału na swoim koncie. Możesz odzyskać dostęp do tej funkcji, jeśli rozwiążesz problem, z powodu którego nałożyliśmy ograniczenie. Dowiedz się więcej o usuwaniu ograniczeń transmisji na żywo.

Jak transmitować treści należące do kogoś innego, gdy masz na nie licencję

Twoja transmisja na żywo może zostać przerwana, nawet jeśli masz licencję na korzystanie z czyjegoś materiału, a także wtedy, gdy transmisja jest ograniczona do regionu, w którym masz wszystkie niezbędne prawa.

Jeśli właściciel praw zgłosił roszczenie do treści w Twoim filmie poprzez system Content ID, możesz poprosić go o dodanie Twojego kanału do białej listy, dzięki czemu w przyszłości unikniesz problemów z transmisjami na żywo.

Roszczenia z systemu Content ID dotyczące nagrań transmisji na żywo

Roszczenia z systemu Content ID są tworzone wyłącznie po zakończeniu transmisji na żywo, kiedy zdecydujesz się zapisać film. Dowiedz się więcej o roszczeniach z systemu Content ID.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?