Problemy z prawami autorskimi w transmisjach na żywo

Wszystkie transmisje na żywo są sprawdzane pod kątem treści należących do osób trzecich, w tym transmisji na żywo chronionych przez prawo autorskie.

Gdy wykryjemy materiał należący do osoby trzeciej, transmisję na żywo może zastąpić tymczasowy obraz. Zobaczysz wtedy ostrzeżenie nakazujące przerwanie nadawania materiałów należących do osoby trzeciej. Jeśli zastosujesz się do tego ostrzeżenia i rozwiążesz problemy, transmisja nie zostanie przerwana.

W przeciwnym razie tymczasowo wstrzymamy transmisję lub ją zakończymy. Transmisje na żywo mogą zostać przerwane również w przypadku, gdy otrzymasz ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich lub ostrzeżenie o naruszeniu wytycznych dla społeczności.

Przywracanie dostępu do transmisji na żywo

Jeśli Twoja transmisja na żywo zostanie przerwana, zajrzyj do panelu YouTube Studio i sprawdź ostrzeżenia.Gdy naprawisz problemy wymienione na liście, wznowimy dostęp do transmisji. Dowiedz się więcej o usuwaniu ograniczeń transmisji na żywo.

Transmitowanie objętych licencją treści należących do osób trzecich

Jeśli wykorzystujesz w transmisji treści osoby trzeciej objęte licencją, skontaktuj się z ich właścicielem i poproś go, aby dodał Twój kanał do listy dozwolonych w systemie Content ID.

W przeciwnym razie transmisja może zostać przerwana, nawet jeśli masz licencję. Możemy też przerwać transmisję, nawet jeśli ograniczysz ją wyłącznie do obszarów, na których masz wszystkie niezbędne prawa do użycia materiałów.

Roszczenia z systemu Content ID dotyczące zarchiwizowanych transmisji na żywo

Roszczenia z systemu Content ID są zgłaszane dopiero po zakończeniu transmisji na żywo, jeśli zdecydujesz się zarchiwizować film. Dowiedz się więcej o roszczeniach z systemu Content ID.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?