בעיות בנושא זכויות יוצרים בסטרימינג בשידור חי וב-Hangouts בשידור

כל השידורים החיים נסרקים כדי לבדוק אם הם מכילים תוכן של צד שלישי, כולל תוכן המוגן בזכויות יוצרים, כגון שידור חי אחר של אירוע ספורט. כאשר אנחנו מזהים תוכן של צד שלישי, ייתכן שתוצג תמונה של מציין מיקום במקום סמל השידור החי עד שהמערכת תפסיק לזהות תוכן של צד שלישי. במקרים מסוימים אנחנו עשויים להפסיק את השידור החי שלכם. ייתכן שנפסיק גם סטרימינג בשידור חי ו-Hangouts בשידור, אם הערוץ קיבל פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים או התראה על הפרת הנחיות הקהילה.

לפני הפסקת השידור החי או החלפתו בתמונת סטילס, תקבלו אזהרה להפסיק לשדר את התוכן של הצד השלישי שזוהה על ידי המערכות שלנו. אם תצייתו לאזהרה הזו ותטפלו בבעיות שזוהו, תוכלו להמשיך לשדר. אם תשאירו תוכן של צד שלישי בשידור, הסטרימינג בשידור חי יופסק זמנית או לחלוטין. כמו כן, אתם עשויים לאבד את הגישה לסטרימינג בשידור חי ול-Hangouts בשידור.

אם הסטרימינג בשידור חי או ה-Hangout בשידור הופסקו, הדרך המהירה ביותר לברר אם קיבלתם התראה מסוג כלשהו היא לבדוק בקטע 'סטטוס ותכונות' בחשבון.

חידוש הגישה לסטרימינג בשידור חי

אם איבדתם את הגישה לסטרימינג בשידור חי, תוכלו לראות את הסיבה להגבלה בהגדרות הערוץ בחשבון. אם תטפלו בבעיות שגרמו להגבלה, תוכלו לחדש את הגישה לתכונה הזו. למידע נוסף על פתרון בעיות שגורמות להגבלות על סטרימינג בשידור חי.

הפעלת סטרימינג בשידור חי של תוכן בבעלות צד שלישי שיש לכם רישיון להשתמש בו

ייתכן שהשידור החי שלכם יופסק גם אם קיבלתם רישיון לתוכן הרלוונטי של הצד השלישי, וגם אם הגבלתם את השידור לאזור שבו אתם מחזיקים בכל הזכויות הדרושות.

אם בעלי הזכויות שלחו בעבר תלונה לגבי התוכן בסרטון שלכם באמצעות מערכת Content ID, אפשר לבקש מהם להוסיף את הערוץ שלכם לרשימת ההיתרים כדי שתוכלו לבצע שידורים חיים בעתיד.

תלונות של מערכת Content ID לגבי שידורים חיים שהועברו לארכיון

תלונות של מערכת Content ID נשלחות רק לאחר השלמת השידור החי, אם תחליטו להעביר את הסרטון לארכיון. למידע נוסף על תלונות מערכת Content ID.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?