Προβλήματα που αφορούν πνευματικά δικαιώματα σε ζωντανές ροές

Όλες οι ζωντανές ροές ελέγχονται για αντιστοιχίες με περιεχόμενο τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σε μορφή άλλης ζωντανής μετάδοσης.

Όταν εντοπίζεται περιεχόμενο τρίτου, μια εικόνα placeholder μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωντανή ροή σας. Θα λάβετε μια ειδοποίηση για να διακόψετε τη μετάδοση μέσω ροής του περιεχομένου τρίτου μέρους. Αν συμμορφωθείτε με αυτήν την ειδοποίηση και αντιμετωπίσετε τα θέματα που επισημαίνονται, θα μπορείτε να συνεχίσετε τη ζωντανή ροή σας.

Αν το περιεχόμενο τρίτου μέρους παραμένει στη ροή σας, η ζωντανή ροή θα διακοπεί προσωρινά ή θα τερματιστεί. Η ροή σας μπορεί να τερματιστεί επίσης, αν λάβετε προειδοποίηση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή παράβαση των Οδηγιών κοινότητας.

Αποκατάσταση πρόσβασης σε ζωντανή ροή

Αν διακοπεί η ζωντανή ροή σας, ελέγξτε αν υπάρχουν προειδοποιήσεις στον πίνακα ελέγχου του YouTube Studio. Αν διορθώσετε τα θέματα που αναφέρονται, η πρόσβασή σας σε ζωντανές ροές θα αποκατασταθεί. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επίλυση περιορισμών ζωντανής ροής.

Μετάδοση περιεχομένου τρίτου μέρους σε ζωντανή ροή με αδειοδότηση

Αν έχετε λάβει άδεια για χρήση περιεχομένου τρίτου μέρους στη ροή σας, ζητήστε από τον κάτοχο του περιεχομένου να προσθέσει το κανάλι σας στη λίστα επιτρεπόμενων μέσω του Content ID.

Αν το κανάλι σας δεν προστεθεί στη λίστα επιτρεπόμενων, η ζωντανή ροή σας μπορεί να διακοπεί, ακόμα και αν έχετε εξασφαλίσει άδεια χρήσης του περιεχομένου τρίτου μέρους. Υπάρχει επίσης πιθανότητα διακοπής, αν περιορίσετε τη ροή σας σε περιοχές όπου είστε κάτοχος όλων των απαραίτητων δικαιωμάτων για το περιεχόμενο.

Αξιώσεις Content ID σε αρχειοθετημένες ζωντανές ροές

Οι αξιώσεις Content ID μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της ζωντανής ροής, αν αποφασίσετε να αρχειοθετήσετε το βίντεο. Μάθετε περισσότερα για τις αξιώσεις Content ID.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
2876037282541269006
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
59