Θέματα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα σε ζωντανές ροές και Hangouts Ζωντανά

Όλες οι ζωντανές μεταδόσεις ελέγχονται για αντιστοιχίες με περιεχόμενο τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στη μορφή άλλης ζωντανής μετάδοσης, όπως τα αθλητικά γεγονότα. Όταν εντοπίζεται περιεχόμενο τρίτου, μια εικόνα placeholder αντικαθιστά τη ζωντανή μετάδοση, έως ότου το σύστημά μας δεν εντοπίζει πλέον περιεχόμενο τρίτων. Μερικές φορές, μπορεί να τερματίσουμε τη ζωντανή μετάδοσή σας. Επίσης, οι εκδηλώσεις ζωντανής ροής και τα Hangouts Ζωντανά ενδέχεται να τερματιστούν αν λάβετε προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή προειδοποίηση παράβασης των Οδηγιών κοινότητας.

Προτού τερματιστεί η ζωντανή μετάδοση ή αντικατασταθεί από μια στατική εικόνα, θα λάβετε την ειδοποίηση να διακόψετε τη μετάδοση περιεχομένου τρίτου που εντόπισε το σύστημά μας. Αν συμμορφωθείτε με αυτήν την προειδοποίηση και αντιμετωπίσετε τα εκκρεμή προβλήματα, θα μπορείτε να συνεχίσετε τη μετάδοσή σας. Αν το περιεχόμενο τρίτων παραμένει στη μετάδοσή σας, η ζωντανή ροή θα διακοπεί προσωρινά ή θα τερματιστεί. Επίσης, μπορεί να χάσετε την πρόσβασή σας στις ζωντανές ροές και στα Hangouts Ζωντανά.

Αν η ζωντανή ροή ή το Hangout Ζωντανά διακοπεί, ο πιο γρήγορος τρόπος για να βεβαιωθείτε αν έχετε λάβει οποιονδήποτε τύπο προειδοποίησης, είναι να ελέγξετε το μενού Κατάσταση και λειτουργίες του λογαριασμού σας.

Επαναφορά πρόσβασης στις ζωντανές ροές

Αν χάσετε την πρόσβαση σε ζωντανή ροή, θα μπορείτε να δείτε την αιτία του περιορισμού στις ρυθμίσεις καναλιού του λογαριασμού σας. Η πρόσβαση σε αυτήν τη δυνατότητα μπορεί να αποκατασταθεί, αν επιλύσετε τα προβλήματα που προκάλεσαν τον περιορισμό σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επίλυση περιορισμών ζωντανής ροής.

Πώς μπορείτε να μεταδώσετε ζωντανά περιεχόμενο τρίτων αν έχετε λάβει άδεια για τα δικαιώματα

Η ζωντανή μετάδοσή σας μπορεί να τερματιστεί ακόμη κι αν έχετε άδεια για το εν λόγω περιεχόμενο τρίτου ή ακόμα κι αν έχετε περιορίσει τη μετάδοσή σας σε μια περιοχή για την οποία έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα.

Αν ο κάτοχος των δικαιωμάτων έχει στο παρελθόν υποβάλει αξίωση για το περιεχόμενο στο βίντεό σας μέσω του Content ID, μπορείτε να του ζητήσετε να προσθέσει το κανάλι σας στη λίστα επιτρεπόμενων καναλιών, ώστε να μην αντιμετωπίζετε προβλήματα στις μελλοντικές σας ζωντανές μεταδόσεις.

Αξιώσεις Content ID σε αρχειοθετημένες ζωντανές μεταδόσεις

Οι αξιώσεις Content ID μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της ζωντανής μετάδοσης, αν αποφασίσετε να αρχειοθετήσετε το βίντεο. Μάθετε περισσότερα για τις αξιώσεις Content ID.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;