Problémy s autorskými právy u přímých přenosů a Hangouts on Air

Všechna živá vysílání jsou sledována pro případ shody s obsahem třetích stran, včetně obsahu chráněného autorskými právy ve formě jiného živého vysílání, jako například sportovní události. Když systém identifikuje obsah třetí strany, může být vaše živé vysílání nahrazeno zástupným obrazem, a to až do doby, kdy obsah třetí strany přestane být přítomný. Občas může být vaše živé vysílání ukončeno. Přímé přenosy a Hangouts on Air mohou být také ukončeny, pokud obdrží sankci za porušení autorských práv nebo sankci za porušení pokynů pro komunitu.

Než bude živý přenos ukončen nebo nahrazen statickým obrazem, budete vyzváni, abyste přestali vysílat obsah třetí strany, který náš systém identifikoval. Pokud budete toto varování dodržovat a vyřešíte stávající potíže, bude vaše vysílání pokračovat. Pokud ve vašem vysílání zůstane obsah třetí strany, váš živý přenos bude dočasně přerušen nebo ukončen. Také vám může být na tři měsíce odebrán přístup k živým přenosům a k Hangouts on Air.

Pokud došlo k ukončení vašeho přímého přenosu nebo relace Hangouts on Air, nejrychlejším způsobem, jak ověřit, zda jste obdrželi některý typ sankce, je zkontrolovat si stav a funkce účtu.

Obnovení přístupu k živým přenosům

Když přijdete o přístup k živým přenosům, najdete příčinu tohoto omezení v nastavení kanálu ve svém účtu. Odstraněním příčin zavedených omezení lze přístup k této funkci obnovit. Další informace o omezení přímého přenosu naleznete zde .

Jak vysílat obsah třetí strany, pokud na něj máte licenci

Váš přímý přenos může být přerušen i v případě, že máte na příslušný obsah třetí strany licenci nebo pokud vysílání omezíte na oblast, pro kterou vlastníte všechna nezbytná práva.

Pokud si držitel práv prostřednictvím systému Content ID obsah ve vašem videu nárokuje, můžete ho požádat, aby váš kanál přidal na seznam povolených a umožnil tak další živé přenosy.

Nároky systému Content ID u archivních záznamů přímých přenosů

Nároky systému Content ID jsou vznášeny až po dokončení přímého přenosu, pokud se rozhodnete záznam archivovat. Další informace o nárocích systému Content ID naleznete zde.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?