Quên địa chỉ email

 

Để tìm tên người dùng Tài khoản Google của bạn:

 1. Làm theo các bước để thêm tài khoản của bạn. Bạn sẽ cần biết những điều sau:
  • Số điện thoại hoặc địa chỉ email khôi phục cho tài khoản
  • Tên đầy đủ trên tài khoản của bạn
 2. Làm theo các bước sau để xác nhận đó là tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn đã nhập một số điện thoại khôi phục, hãy nhập mã được gửi đến điện thoại đó.
  • Nếu bạn đã nhập một địa chỉ email khôi phục, hãy kiểm tra hộp thư để nhận email từ Google. Nhập mã trong email.
 3. Bạn sẽ thấy một danh sách tên người dùng phù hợp.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?