ลืมที่อยู่อีเมล

 

หากต้องการค้นหาชื่อผู้ใช้บัญชี Google ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ทำตามขั้นตอนเพื่อระบุบัญชี โดยจะต้องทราบสิ่งต่อไปนี้
  • หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลสำรองของบัญชี
  • ชื่อและนามสกุลที่ใช้กับบัญชีของคุณ
 2. ทำตามขั้นตอนเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชี
  • หากคุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ให้ป้อนรหัสที่ส่งไปยังโทรศัพท์นั้น
  • หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลสำรอง ให้หาอีเมลจาก Google ในกล่องจดหมายของที่อยู่อีเมลนั้น ป้อนรหัสจากอีเมล
 3. คุณจะเห็นรายการชื่อผู้ใช้ที่ตรงกับข้อมูลที่ระบุ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร