Tìm mã nhận dạng người dùng và mã nhận dạng kênh trên YouTube

Mỗi kênh trên YouTube đều có một mã nhận dạng người dùng và mã nhận dạng kênh duy nhất. Hệ thống dùng những mã này để đề cập đến kênh đó trong một số ứng dụng và dịch vụ.

Tìm mã nhận dạng kênh và mã nhận dạng người dùng của kênh

Bạn có thể xem mã nhận dạng kênh và mã nhận dạng người dùng của kênh trong phần cài đặt tài khoản nâng cao.

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó Cài đặt Cài đặt.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Cài đặt nâng cao.
  4. Bạn sẽ thấy mã nhận dạng kênh và mã nhận dạng người dùng của kênh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?