Tìm ID người dùng YouTube và ID kênh YouTube

Mỗi kênh YouTube có một ID người dùng và ID kênh duy nhất. Những ID này dùng để tham chiếu đến kênh trong các ứng dụng và dịch vụ nhất định.

Example User ID and Channel ID

Tìm ID người dùng của kênh và ID kênh

Bạn có thể xem ID người dùng của kênh và ID kênh của bạn trong phần cài đặt tài khoản nâng cao.

  1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản > cài đặt Settings
  3. Nhấp vào Nâng cao bên cạnh ảnh hồ sơ.
  4. Bạn sẽ nhìn thấy ID người dùng của kênh và ID kênh bên dưới phần "Thông tin tài khoản".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?