Používání systému Content ID

Content ID je automatizovaný, škálovatelný systém YouTube, který umožňuje vlastníkům autorských práv identifikovat videa YouTube, která obsahují jejich materiál.

YouTube umožňuje využívat systém Content ID pouze vlastníkům autorských práv, kteří splňují daná kritéria. Podmínkou schválení je, že musíte vlastnit výhradní práva k významnému souboru původních materiálů, které komunita uživatelů YouTube často nahrává.

YouTube dále vymezuje jednoznačná pravidla, jak službu Content ID používat. Používání služby Content ID i námitky průběžně sledujeme, abychom se ujistili, že jsou tato pravidla dodržována.

Jako vlastník obsahu poskytujete YouTube referenční kopii svého obsahu. YouTube tuto referenci použije při vyhledávání shodujícího se obsahu v nahrávaných videích. Když dojde k nalezení shody, YouTube aplikuje vámi nastavené zásady: Dané video zpeněží, sleduje nebo zablokuje.

Principy systému Content ID:

 1. Nastavení vlastníka obsahu.

  Jakmile budete schváleni pro systém Content ID, váš manažer pro partnery YouTube vytvoří vlastníka vašeho obsahu, který vás zastupuje v systému správy obsahu YouTube a zajišťuje vám přístup k nástrojům pro správu obsahu ve Studiu pro autory. Účet vlastníka obsahu je třeba nastavit. Podle konkrétních podmínek může být potřeba připojit účet AdSense nebo umožnit dalším uživatelům přístup k nástrojům pro správu obsahu.

 2. Nahrávání obsahu na YouTube.

  Obsah chráněný autorskými právy nahráváte do systému správy obsahu YouTube prostřednictvím referenčních souborů (zvukových, obrazových nebo audiovizuálních) a metadat, která popisují daný obsah i území, na kterých vlastníte příslušná práva.

  Pro každou nahranou položku vytvoří YouTube dílo v systému pro správu obsahu. Podle typu obsahu a zvolené metody nahrávání může YouTube vytvořit přehrávatelné video YouTube, referenci pro sledování shody v systému Content ID nebo obojí.

 3. Systém Content ID sleduje videa nahrávaná uživateli a hledá shody.

  Systém Content ID neustále porovnává nově nahrávaná videa s referencemi z vašich děl. Na shodující se videa je automaticky vznesen nárok jménem příslušného díla a než je dané video zveřejněno na YouTube, jsou u něj aplikovány vámi nastavené zásady.

  Systém Content ID také provádí kontroly starších videí a hledá shodu u videí, která byla nahrána dříve než reference. Kompletní kontrola starších videí může trvat až 6 měsíců. Nejprve probíhá kontrola nových a oblíbených videí.
 4. Svůj obsah můžete spravovat a sledovat.

  Správce obsahu obsahuje seznam Co je potřeba provést, kde jsou uvedeny akce jako kontrola nároků nebo řešení konfliktů vlastnictví. Máte také přístup ke statistikám, přehledům příjmů a celé řadě nástrojů pro správu obsahu.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?