Možnosti videa na YouTube

Videá môžete pozerať na celej obrazovke, meniť ich kvalitu a zapínať alebo vypínať titulky. Môžete tiež zistiť, ako pozerať videá počas prehliadania v mobilnej aplikácii YouTube.

Mobilná aplikácia

Možnosti zobrazenia môžete zmeniť v prehrávači videa.

Celá obrazovka

Zobrazenie na celú obrazovku:

 • Otočte zariadenie horizontálne.
 • Alebo klepnite na video a potom a potom na ikonu celej obrazovky .

Ukončenie celej obrazovky:

 • Klepnite na video a potom a ikonu ukončenia celej obrazovky .

Zmena kvality videa

 1. V prehrávači videa klepnite na Viac .
 2. Klepnite na ikonu Kvalita .
 3. Klepnite na preferovanú kvalitu videa:
  • Automatická (odporúčané): kvalita sa upravuje tak, aby bola v daných podmienkach najvhodnejšia.
  • Vyššia kvalita obrazu: spotrebúva viac dát, takže videá sa môžu spúšťať dlhšie alebo častejšie načítavať do vyrovnávacej pamäte.
  • Šetrič dát: nižšia kvalita obrazu, ale videá sa môžu spustiť rýchlejšie. 
  • Rozšírené: nastavte rozlíšenie v konkrétnej kvalite.
Poznámka: Zmena kvality videa v prehrávači videa ovplyvňuje iba aktuálne video. Kvalitu všetkých videí môžete nastaviť alebo zmeniť v Nastaveniach.

Zapnutie a vypnutie titulkov

 1. Zapnúť ich môžete klepnutím na Titulky Captions v pravom hornom rohu.
 2. Opätovným klepnutím na Titulky Captions ich vypnete.

Ak sa ikona Captions nezobrazuje:

 1. Klepnite na profilovú fotku  a potom a potom na Nastavenia .
 2. Klepnite na Titulky.
 3. Zapnite alebo vypnite titulky.

Pozrite si ďalšie možnosti titulkov.

Priblíženie

V zariadeniach s pomerom strán väčším ako 16 : 9 môžete video priblížiť, aby sa roztiahlo na celú obrazovku.

 1. Prejdite na video, ktoré chcete priblížiť.
 2. Dvoma prstami roztiahnite obrazovku videa.
Poznámka: Zariadenia s pomerom strán väčším ako 16 : 9 sú v porovnaní so šírkou vyššie ako štandardné telefóny. Pomer strán 16 : 9 (širokouhlé zobrazenie) je najbežnejší pomer strán pre mobilné zariadenia, televízory a počítačové monitory a je medzinárodným štandardným formátom pre HDTV.

Pretočenie dopredu alebo späť

 • Ak chcete video pretočiť späť, dvakrát klepnite na ľavú stranu obrazovky videa.
 • Ak chcete video pretočiť dopredu, dvakrát klepnite na pravú stranu obrazovky videa.

Pozeranie videí počas prehliadania

Funkcia minimalizovania vám umožňuje prehliadať YouTube bez toho, aby ste museli video pozastaviť alebo zastaviť. Video môžete pozastaviť a prehrať, aj keď je minimalizované.
 • Minimalizácia prehrávača: keď sa video prehráva, potiahnite prstom nadol.
 • Maximalizácia prehrávača: minimalizované video potiahnite prstom nahor.
 • Zatvorenie prehrávača: ak už nechcete mať zobrazené minimalizované video, potiahnite ho prstom nadol alebo klepnite na Zavrieť .

Mobilný web

Ak chcete zmeniť kvalitu videa:

 1. Klepnite na Nastavenia .
 2. V sekcii Kvalita klepnite na šípku nadol a vyberte kvalitu prehrávania.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false