Tùy chỉnh bố cục kênh

Bạn có thể tùy chỉnh bố cục kênh để khi truy cập vào trang, người xem sẽ biết được mong muốn của bạn đối với họ. Nếu bạn không tùy chỉnh bố cục, tất cả khách truy cập sẽ nhìn thấy nguồn cấp dữ liệu kênh của bạn.

Đây là cách nên dùng đối với những người sáng tạo thường xuyên tải video lên. Bạn có thể thêm một đoạn giới thiệu kênh, đề xuất nội dung cho người đăng ký, sắp xếp tất cả video và danh sách phát của bạn thành các phần. 

Xem các tùy chọn tùy chỉnh

Bạn có thể làm theo các bước sau để bắt đầu tùy chỉnh bố cục cho kênh của mình.

  1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào YouTube.
  2. Chọn ảnh hồ sơ  sau đó Kênh của bạn.
  3. Chọn Tùy chỉnh kênh.

Thêm video giới thiệu và các phần kênh

Sau khi bạn đã bật tính năng tùy chỉnh kênh, hãy làm theo hướng dẫn để tạo video giới thiệu kênh dành cho khách truy cập mới. Bạn có thể thêm các phần kênh để tùy chỉnh bố cục trên kênh của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?