Tùy chỉnh bố cục kênh

Bạn có thể tùy chỉnh bố cục kênh để khi người xem truy cập vào trang chủ của kênh, họ sẽ thấy video giới thiệu kênh, video nổi bật và các phần kênh mà bạn thêm.

Tạo video giới thiệu kênh cho người xem mới

Video giới thiệu kênh giúp khán giả xem trước nội dung của kênh, qua đó họ có thể tìm hiểu thêm và đăng ký kênh. Theo mặc định, quảng cáo sẽ không xuất hiện trên video giới thiệu kênh, trừ khi video của bạn có chứa nội dung đã được bên thứ ba xác nhận quyền sở hữu. Nếu người xem đã đăng ký kênh của bạn thì họ sẽ nhìn thấy video nổi bật.
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Bố cục.
 3. Trong phần Video nổi bật, hãy nhấp vào THÊM rồi chọn một video làm video giới thiệu kênh.
 4. Nhấp vào Xuất bản.

Video nổi bật cho người đăng ký kênh 

Bạn có thể giới thiệu video của mình hoặc bất kỳ video nào trên YouTube để người đăng ký xem khi họ truy cập vào trang chủ của kênh.
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Bố cục.
 3. Trong phần Video nổi bật, hãy nhấp vào THÊM rồi chọn một video làm video nổi bật.
 4. Nhấp vào Xuất bản.

Các phần thêm vào

Bạn có thể sử dụng tối đa 12 phần kênh để tùy chỉnh bố cục trên trang chủ của kênh. Theo mặc định, bố cục trang kênh của bạn sẽ có 3 phần được định sẵn là: Video tải lên, Danh sách phát đã tạo và Kênh đăng ký mà bạn cho phép hiển thị công khai.
Youtube Studio Channel Customization- shelves/layout

Tạo phần kênh

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Bố cục.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào THÊM PHẦN KÊNH.
 4. Hãy di chuột để chọn nội dung.
  1. Video: Chọn mục này để giới thiệu video tải lên, video tải lên phổ biến, video ngắn, sự kiện đang trực tiếp, trước đây và sắp tới.
  2. Danh sách phát: Chọn mục này để giới thiệu danh sách phát đơn, danh sách phát đã tạo và nhiều danh sách phát.
  3. Kênh: Chọn mục này để giới thiệu nổi bật các kênh đăng ký và kênh nổi bật.
 5. Nhấp vào Xuất bản.

Chỉnh sửa phần kênh

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Bố cục.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn  ở phần mà bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn Chỉnh sửa nội dung trong phần kênh .
 4. Trong màn hình chỉnh sửa, hãy thay đổi nội dung của phần đó.
 5. Nhấp vào Xuất bản.

Sắp xếp lại các phần kênh

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Bố cục.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào thanh dọc ở phần bạn muốn di chuyển rồi kéo và thả để sắp xếp lại.
 4. Nhấp vào Xuất bản.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?