Xóa bộ nhớ đệm và cookie

Khi bạn sử dụng một trình duyệt, như Chrome, trình duyệt này sẽ lưu một số thông tin từ các trang web trong bộ nhớ đệm và cookie. Việc xóa bộ nhớ đệm và cookie sẽ khắc phục một số vấn đề nhất định, như các vấn đề về tải hoặc định dạng trên trang web.

Trong ứng dụng Chrome

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Thêm Khác.
  3. Nhấn vào Lịch sử sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
  4. Đảm bảo có dấu kiểm bên cạnh "Cookie, dữ liệu trang web" và "Hình ảnh và tệp được lưu trong bộ nhớ đệm".
  5. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.

Tìm hiểu cách thay đổi cài đặt cookie khác trong Chrome.

Trong các ứng dụng trình duyệt khác

Nếu bạn sử dụng Safari, Firefox hoặc một trình duyệt khác, hãy xem trang hỗ trợ của trình duyệt để biết hướng dẫn.

Điều gì xảy ra sau khi bạn xóa thông tin này

Việc bạn xóa bộ nhớ đệm và cookie sẽ dẫn đến những điều sau:

  • Một số cài đặt trên các trang web bị xóa. Ví dụ: nếu đã đăng nhập thì bạn sẽ cần phải đăng nhập lại.
  • Một số trang có thể trông chậm hơn vì cần phải tải lại nội dung, như hình ảnh.

Cách hoạt động của bộ nhớ đệm và cookie

  • Cookie là các tệp được tạo bởi các trang web bạn truy cập. Cookie làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web.
  • Bộ nhớ đệm nhớ các phần của trang, như hình ảnh, để giúp trang mở nhanh hơn trong lần truy cập tiếp theo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?