Преглед или промяна на историята на покупките

Преглед и промяна на покупките

Активността ви, свързана с покупки в YouTube (например купени видеоклипове и абонаменти за услуги), помага на Google да персонализира в по-голяма степен практическата ви работа в услугите ни (например откриване на нови видеоклипове и канали, които ще ви харесат).

Можете да изтривате всички тези данни или част от тях. Изтриването може да ограничи или да попречи на използването им за персонализиране на практическата работа в по-голяма степен, но те ще останат налице в профила ви в Google. Винаги можете да прегледате покупките в YouTube в библиотеката си.

Скриване на покупки

Понастоящем не е възможно да скривате покупки от историята на покупките си. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?