Bästa metoder för uppladdning till Aspera-dropbox

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som hanterar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube med hjälp av Innehållshanteraren.

Följ dessa riktlinjer för att ladda upp innehåll (metadata och referensfiler) till Google.

Skapa en mapp för varje uppladdningsbatch

Alla filer som du skickar till din servermapp måste vara i en mapp. Google ignorerar filer i servermappens rotmapp, inklusive alla delivery.complete-filer.

För att undvika eventuella namnkonflikter rekommenderar vi att du skapar en ny mapp varje gång du lägger ut innehåll och att du inkluderar en tidsstämpel eller ett id med ordningsföljdsindikator i varje mapps namn. Tidsstämpeln eller id:t är en bra metod för att spåra uppladdningsbatcherna.

Använd mindre batchar

Skapa flera mindre batchar istället för en enda större batch. Vi rekommenderar i allmänhet att man laddar upp filerna för en tillgång i taget. Om du använder en servermapp, skapa en separat katalog – och separat delivery.complete-fil – för varje tillgång.

Det tar inte längre tid att behandla 10 batchar med en tillgång var än en batch med 10 tillgångar. Varje enskild batch bearbetas dock snabbare och eventuella misslyckade uppladdningar påverkar endast den problematiska tillgången.

Den rekommenderade maximala storleken för en uppladdningsbatch är 100 tillgångar. Metadatafilen (CSV eller XML) får inte överstiga 10 MB.

Inkludera alla referensfiler

Se till att filnamnen som refereras i CSV- eller XML-filen med metadata matchar de faktiska filerna du laddar upp, inklusive deras filtillägg. Uppladdningen misslyckas om namnen inte överensstämmer eller om en refererad fil saknas.

Ta bort mapparna med framgångsrikt uppladdade batchar från din servermapp

Din servermapp är ett temporärt lagringsutrymme för uppladdning av innehåll. Den är inte avsedd för långvarig lagring. Vi tar automatiskt bort filer som har funnits i servermappen i mer än 45 dagar. Vi rekommenderar att du tar bort mappar och statusfiler för framgångsrikt uppladdade batchar.

Underkatalogen failed_packages i servermappkontot innehåller filer som inte kunde laddas upp. Granska filerna för att korrigera de problem som förhindrade korrekt uppladdning och flytta dem till mappen för en ny uppladdningsbatch. Vi bearbetar filerna igen när du lägger till filen delivery.complete i mappen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?