Gode fremgangsmåter for Aspera-opplastingskontoer

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

Følg retningslinjene nedenfor når du laster opp innhold (metadata og referansefiler) til Google.

Opprett en unik mappe for hver opplastingsbunke

Alle filer du legger til i opplastingskontoen din, må ligge i en mappe. Google ignorerer filer i opplastingskontoens rotmappe, også eventuelle delivery.complete-filer.

For å unngå potensielle navnekonflikter mellom ulike filversjoner anbefaler vi at du oppretter en ny mappe hver gang du legger ut innhold, og at du inkluderer et tidsstempel eller en inkrementell ID i hvert mappenavn. Et tidsstempel eller en ID er en ryddig måte å holde oversikt over opplastingsbunkene på.

Bruk mindre bunker

Opprett mindre bunker i flere omganger, i stedet for én stor bunke. Vi anbefaler vanligvis at du laster opp filene for ett innholdselement om gangen. Hvis du bruker en opplastingskonto, oppretter du en egen katalog – og en separat delivery.complete-fil – for hvert innholdselement.

Det tar ikke lenger tid å behandle 10 bunker med ett innholdselement hver, enn det tar å behandle én bunke med 10 innholdselementer. Behandlingen av hver enkelt bunke går dessuten raskere, og eventuelle mislykkede opplastinger påvirker bare innholdselementet det har oppstått et problem med.

Den anbefalte maksimale størrelsen for en opplastingsbunke er 100 innholdselementer. Metadatafilen (CSV eller XML) kan ikke overstige 10 MB.

Inkludér alle refererte filer

Kontrollér at filnavnene som refereres til i CSV- eller XML-filen med metadata, samsvarer med de faktiske filene du laster opp, inkludert filetternavnene. Opplastingen mislykkes hvis navnene ikke stemmer overens. Det samme skjer hvis det mangler en referert fil.

Fjern mappene for ferdig opplastede bunker fra opplastingskontoen

En opplastingskonto er en midlertidig funksjon for opplasting av innhold. Kontoen er ikke egnet for oppbevaring av filer over lengre tid. Vi fjerner automatisk filer som har ligget i opplastingskontoen i over 45 dager. Vi anbefaler at du sletter mappene og statusfilene for ferdig opplastede bunker.

Underkatalogen failed_packages i opplastingskontoen inneholder filer som vi ikke kunne laste opp. Gjennomgå filene for å rette opp i problemene som gjorde at opplastingen ikke lykkes, og flytt dem over til mappen for en ny opplastingsbunke. Vi behandler filene på nytt så snart du legger til delivery.complete-filen i mappen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?