Thay đổi cài đặt bảo mật của danh sách phát.

Nếu là chủ sở hữu danh sách phát, bạn có thể đặt danh sách phát là công khai, riêng tư hoặc không công khai — giống như bạn có thể đặt cho từng video.

Đặt bảo mật cho danh sách phát

Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm hiện chưa hỗ trợ tính năng này. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm (studio.youtube.com), hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở menu bên trái để làm theo các bước sau.
  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản ở trên cùng bên phải > Creator Studio
  3. Trong menu bên trái, hãy chọn Trình quản lý video > Danh sách phát.
  4. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Thao tác này sẽ đưa bạn đến danh sách phát riêng mà bạn muốn quản lý.
  5. Nhấp vào Cài đặt danh sách phát.
  6. Trong menu thả xuống "Bảo mật danh sách phát", chọn cài đặt bảo mật danh sách phát.  
  7. Nhấp vào Lưu.

Cài đặt bảo mật

  • Bất kỳ ai cũng có thể xem và chia sẻ video, danh sách phát công khai.
  • Chỉ có bạn và người dùng được bạn chọn mới có thể xem video và danh sách phát riêng tư.
  • Bất kỳ ai có liên kết cũng có thể xem, chia sẻ video và danh sách phát không công khai.
Tính năng Không công khai Riêng tư Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào phần kênh Không
Hiển thị trong tìm kiếm, video có liên quan và đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu Người đăng ký Không Không
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?