Thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư cho danh sách phát

Nếu sở hữu một danh sách phát thì bạn có thể đặt danh sách phát đó ở chế độ công khai, riêng tư hoặc không công khai.

Lưu ý: Tính năng này có thể không hoạt động trong chế độ sử dụng có giám sát trên YouTube. Tìm hiểu thêm.

Đặt quyền riêng tư cho danh sách phát thông qua YouTube Studio

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Nội dung sau đó Danh sách phát.
 3. Trên danh sách phát mà bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào biểu tượng Chi tiết .
 4. Trên trang "Thông tin chi tiết về danh sách phát", hãy nhấp vào Chế độ hiển thị sau đó rồi chọn chế độ cài đặt quyền riêng tư mới trong trình đơn thả xuống.
 5. Nhấp vào Lưu.

Cài đặt quyền riêng tư cho danh sách phát thông qua YouTube

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến thẻ Bạn sau đó Danh sách phát .
 3. Chọn Xem toàn bộ danh sách phát trong danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Bên dưới tiêu đề của danh sách phát, hãy chọn chế độ cài đặt quyền riêng tư mới trong trình đơn thả xuống.

Chế độ cài đặt quyền riêng tư

 • Mọi người có thể xem và chia sẻ các video và danh sách phát Công khai.
 • Bất kỳ ai có đường liên kết đến video đều có thể xem và chia sẻ các video và danh sách phát Không công khai.
 • Các hệ thống và nhân viên đánh giá của YouTube có thể xem xét những video và danh sách phát Riêng tư nhằm đánh giá mức độ phù hợp để chạy quảng cáo và vấn đề bản quyền, cũng như áp dụng các cơ chế khác nhằm ngăn chặn hành vi sai trái.
Tính năng Không công khai Riêng tư Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Xuất hiện trong trang Kênh đăng ký Không Không

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính