Thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư cho danh sách phát

Nếu là chủ sở hữu một danh sách phát thì bạn có thể đặt danh sách phát đó ở chế độ công khai, riêng tư hoặc không công khai — tương tự như khi đặt cho từng video.

Lưu ý: Tính năng này có thể không hoạt động trong trải nghiệm được giám sát trên YouTube. Tìm hiểu thêm ở đây.

Đặt tùy chọn quyền riêng tư cho danh sách phát

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Danh sách phát.
 3. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm bên dưới tiêu đề của danh sách phát.
 5. Nhấp vào Cài đặt danh sách phát.
 6. Nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 7. Trong trình đơn thả xuống "Quyền riêng tư cho danh sách phát", hãy chọn tùy chọn cài đặt quyền riêng tư mới.  
 8. Nhấp vào Lưu.

Chế độ cài đặt quyền riêng tư

 • Mọi người có thể xem và chia sẻ các video và danh sách phát Công khai.
 • Bất kỳ ai có đường liên kết đến video đều có thể xem và chia sẻ các video và danh sách phát Không công khai.
 • Hệ thống và nhân viên đánh giá của YouTube có thể xem xét các video và danh sách phát riêng tư để xác định mức độ phù hợp với quảng cáo, vấn đề về bản quyền và mức độ tuân thủ các cơ chế khác nhằm ngăn chặn hành vi sai trái.
Tính năng Không công khai Riêng tư Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Người đăng ký Không Không
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?