Thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư cho danh sách phát

Nếu là chủ sở hữu một danh sách phát thì bạn có thể đặt danh sách phát đó ở chế độ công khai, riêng tư hoặc không công khai — giống như bạn có thể đặt cho từng video.

Đặt tùy chọn quyền riêng tư cho danh sách phát

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.
 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến Creator Studio phiên bản cũ
 3. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Trình quản lý video và sau đó Danh sách phát.
 4. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Thao tác này sẽ đưa bạn đến từng danh sách phát mà bạn muốn quản lý.
 5. Bên cạnh tên kênh, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa  .
 6. Nhấp vào Cài đặt danh sách phát.
 7. Trong trình đơn Quyền riêng tư cho danh sách phát, hãy chọn một chế độ quyền riêng tư cho danh sách phát đó.  
 8. Nhấp vào Lưu.

Các tùy chọn cài đặt quyền riêng tư

 • Mọi người có thể xem và chia sẻ các video và danh sách phát Công khai.
 • Chỉ có bạn và những người bạn chọn mới có thể xem video và danh sách phát Riêng tư.
 • Bất kỳ ai có đường liên kết của video đều có thể xem và chia sẻ các video và danh sách phát Không công khai.
Tính năng Không công khai Riêng tư Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Người đăng ký Không Không
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?