Zmiana ustawień prywatności playlisty

Jeżeli jesteś właścicielem playlisty, możesz ustawić ją jako publiczną, prywatną lub niepubliczną (tak jak możesz to zrobić z poszczególnymi filmami).

Ustawianie prywatności playlisty

Uwaga: jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta, w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców i wykonaj te czynności.
 1. Zaloguj się w YouTube.
 2. Otwórz klasyczną wersję Studia twórców.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Menedżer filmów potem Playlisty.
 4. Kliknij Edytuj obok playlisty, którą chcesz zaktualizować. Gdy to zrobisz, przeniesiemy Cię na stronę playlisty, którą chcesz zarządzać.
 5. Obok nazwy kanału kliknij Edytuj .
 6. Kliknij Ustawienia playlisty.
 7. W menu Prywatność playlisty wybierz ustawienie prywatności playlisty.  
 8. Kliknij Zapisz.

Ustawienia prywatności

 • Filmy oraz playlisty, które są ustawione jako publiczne, może oglądać i udostępniać każdy użytkownik.
 • Filmy i playlisty, które są ustawione jako prywatne, możesz oglądać tylko Ty i wybrane przez Ciebie osoby.
 • Filmy i playlisty, które są ustawione jako niepubliczne, może oglądać i udostępniać każdy użytkownik, który ma do nich link.
Funkcja Niepubliczne Prywatne Publiczne
Można udostępniać za pomocą adresu URL Tak Nie Tak
Można dodawać do sekcji kanału Tak Nie Tak
Wyświetlają się w wynikach wyszukiwania, podobnych filmach i rekomendacjach Nie Nie Tak
Są opublikowane na kanale Nie Nie Tak
Wyświetlają się w sekcji Subskrypcje Nie Nie Tak
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?